Bilety onlineDeklaracja dostepnościDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Szanowni Państwo, informujemy, iż 15 sierpnia (poniedziałek) wszystkie oddziały Muzeum Krakowa będą nieczynne.
Strona korzysta z ciasteczek!

Pochód Lajkonika

Podstawowym założeniem zadania jest organizacja tradycyjnego pochodu Lajkonika w oktawę święta Bożego Ciała w dniu 10 czerwca 2021.

Pochód Lajkonika 2021 – teoria i praktyka ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

  • Wartość dofinansowania: 95 000 zł; całkowita wartość zadania: 145 000 zł
  • Podstawowym założeniem zadania jest organizacja tradycyjnego pochodu Lajkonika w oktawę święta Bożego Ciała w dniu 10 czerwca 2021. W zadaniu uwzględniono szereg działań związanych bezpośrednio z organizacją pochodu, a także przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Dodatkowym wydarzeniem wokół pochodu będzie organizacja w Muzeum Krakowa konferencji naukowej poświęconej niematerialnemu dziedzictwu w Polsce. Głównym celem konferencji będzie, opierając się na doświadczeniach depozytariuszy i ekspertów, wypracowanie i upowszechnienie wśród jej uczestników rozwiązań i metod związanych z ochroną, edukacją i popularyzacją niematerialnego dziedzictwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Flaga oraz godło Polski