Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Krzsztofory. Zeszyty Naukowe nr 26

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści z 26. numerem.

pobierz plik Jerzy Wyrozumski, Kraków – miasto na prawie polskim i jego lokacja na prawie magdeburskim (415.51 KB) pobierz plik Elżbieta Firlet, Rekonstrukcje krajobrazu krakowskiego zespołu osadniczego na wystawie Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII wieku (178.98 KB) pobierz plik Grażyna Lichończak-Nurek, Wystawa jubileuszowa Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Refleksje ex post (579.88 KB) pobierz plik Bogusław Krasnowolski, Uposażenie ziemskie lokacyjnego Krakowa a uposażenie wójtowskie (1.22 MB) pobierz plik Marta Marek, Zastosowanie techniki cyfrowej 3D do rekonstrukcji historycznej zabudowy Krakowa (1.09 MB) pobierz plik Aldona Sudacka, Wyniki kwerendy archiwalnej dotyczącej zabudowy handlowej Rynku w Krakowie (956.61 KB) pobierz plik Katarzyna Moskal, Średniowieczna gliniana figurka kobiety z dzbanem w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (217.68 KB) pobierz plik Wacław Passowicz, Garść refleksji na temat obchodów 700. rocznicy lokacji Krakowa na prawie magdeburskim w świetle codziennej prasy krakowskiej (1.29 MB) pobierz plik Natalia Biłous, Wprowadzanie prawa magdeburskiego w miastach województwa kijowskiego od końca XV do połowy XVII wieku (276.74 KB) pobierz plik Heiner Lück, Zwierciadło saskie i prawo magdeburskie fundamentem dla Europy – wystawa zorganizowana przez kraj związkowy Saksonia-Anhalt w Krakowie (987.46 KB) pobierz plik Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich Plant – pomnik Tadeusza Rejtana (493.64 KB) pobierz plik Łukasz Walas, Impreza muzealna formą działalności edukacyjnej – rozważania na przykładzie działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach obchodów jubileuszu 750. rocznicy lokacji Krakowa (773.80 KB) pobierz plik Tomasz Kotliński, Stowarzyszenie Kandydatów Adwokackich w Krakowie (1896–1939) (280.00 KB) pobierz plik Maria Zientara, Artystki polskie i ich sztuka 1900–1939. Cz. II. Przedstawicielki awangardy (489.34 KB) pobierz plik Marta Superson-Haładyj, Leon Getz (1896–1971) w aktach bezpieki (668.79 KB) pobierz plik Wacław Passowicz, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2007 roku (1.92 MB) pobierz plik Wacław Passowicz, Celina Bąk-Koczarska (1926–2008) (118.34 KB)