Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzsztofory. Zeszyty Naukowe nr 26

Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści z 26. numerem.

завантажити файл Jerzy Wyrozumski, Kraków – miasto na prawie polskim i jego lokacja na prawie magdeburskim (415.51 KB) завантажити файл Elżbieta Firlet, Rekonstrukcje krajobrazu krakowskiego zespołu osadniczego na wystawie Kraków w chrześcijańskiej Europie X–XIII wieku (178.98 KB) завантажити файл Grażyna Lichończak-Nurek, Wystawa jubileuszowa Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Refleksje ex post (579.88 KB) завантажити файл Bogusław Krasnowolski, Uposażenie ziemskie lokacyjnego Krakowa a uposażenie wójtowskie (1.22 MB) завантажити файл Marta Marek, Zastosowanie techniki cyfrowej 3D do rekonstrukcji historycznej zabudowy Krakowa (1.09 MB) завантажити файл Aldona Sudacka, Wyniki kwerendy archiwalnej dotyczącej zabudowy handlowej Rynku w Krakowie (956.61 KB) завантажити файл Katarzyna Moskal, Średniowieczna gliniana figurka kobiety z dzbanem w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (217.68 KB) завантажити файл Wacław Passowicz, Garść refleksji na temat obchodów 700. rocznicy lokacji Krakowa na prawie magdeburskim w świetle codziennej prasy krakowskiej (1.29 MB) завантажити файл Natalia Biłous, Wprowadzanie prawa magdeburskiego w miastach województwa kijowskiego od końca XV do połowy XVII wieku (276.74 KB) завантажити файл Heiner Lück, Zwierciadło saskie i prawo magdeburskie fundamentem dla Europy – wystawa zorganizowana przez kraj związkowy Saksonia-Anhalt w Krakowie (987.46 KB) завантажити файл Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich Plant – pomnik Tadeusza Rejtana (493.64 KB) завантажити файл Łukasz Walas, Impreza muzealna formą działalności edukacyjnej – rozważania na przykładzie działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w ramach obchodów jubileuszu 750. rocznicy lokacji Krakowa (773.80 KB) завантажити файл Tomasz Kotliński, Stowarzyszenie Kandydatów Adwokackich w Krakowie (1896–1939) (280.00 KB) завантажити файл Maria Zientara, Artystki polskie i ich sztuka 1900–1939. Cz. II. Przedstawicielki awangardy (489.34 KB) завантажити файл Marta Superson-Haładyj, Leon Getz (1896–1971) w aktach bezpieki (668.79 KB) завантажити файл Wacław Passowicz, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2007 roku (1.92 MB) завантажити файл Wacław Passowicz, Celina Bąk-Koczarska (1926–2008) (118.34 KB)