Онлайн квиткиСпівфінансується Європейським Союзом
Tłumaczenie zostało przygotowane we współpracy z Fundacją Instytut Polska-Ukraina w ramach projektu "Przełamywanie barier" finansowanego z Europejskiego Korpusu Solidarności.
Сайт використовує файли cookie!

Krzysztofory. Zeszyty Naukowe nr 34

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w 34 numerze "Krzysztoforów. Zeszytów Naukowych Muzeum Krakowa"

завантажити файл Greta Czupryniak, Ryt pogrzebowy w Polsce w XVI wieku. Część 3. Pogrzeby mieszczan (11.61 MB) завантажити файл Andrzej Iwo Szoka, Nowożytne sortilegia krakowskie – między pragnieniem poznania przyszłości a potrzebą rozrywki (11.49 MB) завантажити файл Irena Palca, O nieznanych obrazach Michała Stachowicza. Uwagi i refleksje w świetle badań i konserwacji (6.82 MB) завантажити файл Bartosz Heksel, Gmina Dębniki w dobie autonomii galicyjskiej 1867–1910 (12.10 MB) завантажити файл Anna Bednarek, Druga wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie (1872–1873) (9.48 MB) завантажити файл Katarzyna Moskal, Celestyn Czynciel i jego szkice sądowe (14.87 MB) завантажити файл Elżbieta Lang, Z dziejów krakowskich pomników. Michał Bałucki i jego pomnik na Plantach (9.65 MB) завантажити файл Mateusz Niemiec, Podwawelskie Rybaki u kresu istnienia (20.49 MB) завантажити файл Marek Więcek, Początki radia w Krakowie (3.86 MB) завантажити файл Joanna Gellner, Miasto i jego prezydent. Kraków w okresie prezydentury Mieczysława Kaplickiego na fotografiach w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Część 1. Miasto wiwatów i serdecznych powitań (15.88 MB) завантажити файл Mateusz Drożdż, Dnia 1 września roku pamiętnego… Kraków pod bombami wroga 1 września 1939 roku we wspomnieniach świadków (12.70 MB) завантажити файл Katarzyna Kocik, Opieka nad przesiedlonymi i uchodźcami Polskiego Komitetu Opiekuńczego Kraków-Miasto – zarys działalności (3.84 MB) завантажити файл Bartosz Heksel, Krakowscy Żydzi – więźniowie KL Mauthausen. Transport z KL Plaszow z 7 sierpnia 1944 roku. Próba rekonstrukcji losów więźniów (9.88 MB) завантажити файл Maria Zientara, Sztuka artystek polskich po 1945 roku. Socrealistki (2.89 MB) завантажити файл Piotr Hapanowicz, Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń – nowa wystawa stała Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Tematyka wystawy i podsumowanie realizacji projektu (8.53 MB) завантажити файл Piotr Hapanowicz, Krakowskie kolokwium jako przykład muzeum debaty (8.55 MB) завантажити файл Katarzyna Bury, Od frontu i od kuchni – cykl wystaw czasowych w Kamienicy Hipolitów. Podsumowanie, próba analizy (17.98 MB) завантажити файл Bartosz Rzońca, Pamiątki związane z harcerstwem podgórskim 1911–1939 w kolekcji harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (7.74 MB) завантажити файл Daria Pilch, Kolekcja negatywów i przeźroczy stereoskopowych do fotoplastikonu w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Inwentaryzacja i ocena stanu zachowania (7.53 MB) завантажити файл Magdalena Smaga, Krakowskie wzornictwo po 1945 roku w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – próba kreacji kolekcji (13.05 MB) завантажити файл Magdalena Kwiecińska, Miasto i muzeum. Dobre praktyki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w dziedzinie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (5.26 MB) завантажити файл Andrzej Iwo Szoka, Lajkonik jako obiekt muzealny (8.89 MB) завантажити файл Jacek Zinkiewicz, Miejsce i rola rekonstrukcji historycznych w muzeum (4.70 MB) завантажити файл Jacek Salwiński, Kronika działalności Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w 2015 roku (27.18 MB) завантажити файл Wacław Passowicz, Wanda Markiewicz (1926–2015) (276.00 KB) завантажити файл Wacław Passowicz, Jerzy Waszkiewicz (1931–2016) (276.22 KB) завантажити файл Wacław Passowicz, Hanna Styczyńska (1932–2016) (291.14 KB)