Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Kraków - przystanek niepodległość

Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Podczas zajęć uczestnicy poznają organizacje niepodległościowe działające w Krzysztoforach od powstania krakowskiego do odzyskania niepodległości w 1918 roku.

Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut

Podczas zajęć uczestnicy poznają organizacje niepodległościowe działające w Krzysztoforach od powstania krakowskiego do odzyskania niepodległości w 1918 roku. W pierwszej części uczestnicy zdobywają wiedzę na temat organizacji niepodległościowych i zrywów narodowych związanych z Krzysztoforami: powstania krakowskiego (Rząd Narodowy), Wiosny Ludów (Komitet Narodowy) i czynu legionowego (Biuro Werbunkowe, Naczelny Komitet Narodowy). Z pomocą cytatowania różnorodnych opinii towarzyszących zrywom, przedstawione zostaną nastroje społeczne towarzyszące omawianym wydarzeniom. W drugiej części zajęć uczestnicy dzielą się na dwie debatujące grupy i ławę sędziowską. Zadaniem jest przekonanie o celowości zrywów narodowych lub jej braku, ze szczególnym uwzględnieniem opinii z epoki.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Historia (kl. IV): I.2, IV.12; Historia (kl. V–VIII): XX.4, XXI.2, XXVI.1, XXVI.3

Podstawa programowa (szkoły ponadpodstawowe)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): XXXVIII.1, XXXVIII.2, XXXVIII.3, XXXVIII.4; Historia (zakres rozszerzony): XXXVIII.1, XXXVIII.2, XXXVIII.3
Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Powiązane oddziały