Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Laboratorium czarów

Kolorowa fotografia przedstawiająca dzieci w trakcie warsztatów.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
120 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje, które odbywają się w piątki!

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią danej techniki konserwatorskiej oraz jej specyfiką, a także podstawami wybranych dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego.

Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas VII–VIII

Laboratorium czarów to cykl warsztatów powadzonych przez specjalistów z Pracowni Konserwacji muzeum. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z historią danej techniki konserwatorskiej oraz jej specyfiką, a także podstawami wybranych dziedzin sztuki i rzemiosła artystycznego. Istotnym elementem warsztatów jest krótka wizyta w muzealnym magazynie, gdzie omówione zostaną wybrane zabytki poddane wcześniej zabiegom konserwatorskim. W części praktycznej na uczestników czeka nie lada wyzwanie – wcielą się w rolę konserwatorów.

Warsztaty zdobienia tkanin

W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z podstawowymi rodzajami zdobień tkanin, takimi jak hafty, aplikacje i malowidła, oraz ich znaczeniem w kulturze. Omówione zostaną nie tylko tradycyjne techniki ich tworzenia, ale również materiały do tego wykorzystywane. Podczas wizyty w pracowni konserwacji tkanin uczniowie obejrzą również narzędzia i urządzenia stosowane przez konserwatorów. W części praktycznej uczestnicy będą mogli wybrać wzór i własnoręcznie wykonać haft.

Warsztaty introligatorskie

Warsztaty introligatorskie wprowadzą uczestników w arkana tego trudnego, ale szlachetnego rzemiosła. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z bogactwem opraw introligatorskich pochodzących z kolekcji muzeum. Poznają także szczegóły pracy introligatora – kolejne etapy przygotowania okładki, składania i szycia stron, a także zastosowania narzędzi, takich jak: szywnica, prasa ręczna i kostka introligatorska. Efektem pracy uczestników, poza pogłębioną wiedzą na temat warsztatu i tradycyjnych technik introligatorskich, będzie także własnoręcznie przygotowana okładka.

Warsztaty metaloplastyki

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z trudną, lecz fascynującą dziedziną sztuki, jaką jest metaloplastyka. W części teoretycznej zostaną omówione rodzaje metali, ich stopy i właściwości plastyczne, a także wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć konserwatorzy metalu. Uczniowie poznają także zasady pracy BHP obowiązujące podczas pracy z narzędziami i preparatami konserwatorskimi. Nabyte umiejętności uczniowie wykorzystają podczas części praktycznej warsztatów.

Warsztaty pozłotnicze

Podczas warsztatów uczestnikom przybliżona zostanie krótka historia sztuki pozłotniczej oraz rodzaje materiałów i technik stosowanych w tej dziedzinie na przestrzeni wieków. Uczniowie będą mieli okazję poznać również mozolny i czasochłonny proces rekonstrukcji obiektu, zanim zostanie poddany złoceniu. Ważnym elementem warsztatów jest ich aspekt praktyczny: uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać proste złocenie.

Warsztaty konserwacji malarstwa

W oparciu o wybrane obiekty z muzealnej kolekcji uczestnicy warsztatów poznają wybrane techniki malarskie, m.in. akwarelę, gwasz i olej, oraz rodzaje podłoży malarskich. Podczas zwiedzania magazynu dowiedzą się, jak prawidłowo przechowywać obrazy i jak ważna jest profilaktyka oraz odpowiednie zabezpieczanie ich przed światłem, wilgocią i temperaturą. W trakcie warsztatów omówione zostaną także materiały i narzędzia stosowane przez konserwatorów malarstwa. W części praktycznej uczestnicy będą mogli dokonać prostych zabiegów konserwatorskich i samodzielnie wykonać łaty, paski konstrukcyjne oraz protezy.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Plastyka (kl. IV–VIII): II.1, II.2, III.1, III.2; Technika (kl. IV–VIII): I.1, I.2, I.4, I.5, I.7, III.1, III.4, VI.4

Podstawa programowa (licea i technika)

Licea i technika: Plastyka (zakres podstawowy): I.2, I.3, I.5, II.1, II.2, II.4, III.1 _ Historia sztuki (zakres rozszerzony): I.2, IV.4, V.1, V.3
Kolorowa fotografia przedstawiająca dzieci w trakcie warsztatów.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
120 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały