Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Lokujemy średniowieczne miasto

Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Uczestnicy, za pomocą drewnianych klocków, zaprojektują własne średniowieczne miasto.

Warsztaty edukacyjne

Na wystawie „Kraków od początku, bez końca” uczestnicy zajęć zobaczą, jak wyglądał Kraków przed wielką lokacją 1257 r. i co się w nim zmieniło w jej wyniku. Oglądając faksymile aktu lokacyjnego poznają jego najważniejsze postanowienia. Porównując plan Krakowa, Kazimierza i Kleparza wskażą wspólne elementy, niezbędne dla średniowiecznego miasta lokowanego na prawie magdeburskim (rynek, farę miejską, ratusz i kramy) oraz ich role, jakie pełniły. Uzbrojeni w tą wiedzę uczestnicy, za pomocą drewnianych klocków, zaprojektują własne średniowieczne miasto.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Szkoła podstawowa: Historia (kl. IV): I.2, III.1, III.3; Historia (kl. V-VIII): IV.2, V.6, VI.4, VII.2; Plastyka (kl. IV-VIII): III.1.
Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.