Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Nasza przestrzeń miejska

Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Jakie były kluczowe wydarzenia, które wpłynęły na topografię współczesnego Krakowa?

Warsztaty edukacyjne
Czas trwania: 90 minut

Jakie były kluczowe wydarzenia, które wpłynęły na topografię współczesnego Krakowa? W trakcie zwiedzania wystawy Kraków od początku, bez końca przywołamy kilka najważniejszych historycznych momentów, które wywarły największy wpływ na kształt Krakowa: Wielką Lokację w 1257 roku, przyłączenie ościennych miast Kazimierza i Kleparza na przełomie XVIII i XIX wieku, realizację koncepcji Wielkiego Krakowa Juliusza Lea oraz powstanie Nowej Huty. Uczestnicy w grupach stworzą mapę myśli, w której pojawią się skojarzenia z Krakowem, po czym dopasują je do konkretnych miejsc. Definiując różnice między miejscami, które budzą pozytywne i negatywne skojarzenia, spróbują wypracować rozwiązania problemów. Prowadzący przedstawi sposoby wpływania na otoczenie, takie jak negocjacje, prasa, petycje, budżet obywatelski, stowarzyszenia, a uczestnicy ocenią, która ze ścieżek jest najbardziej adekwatna dla dostrzeżonych przez nich problemów.

Podstawa programowa (szkoły ponadpodstawowe):

Historia (zakres podstawowy): IX.3, IX.4, X.3, X.5, XII.1, XII.2, XXIII.3, XXXV.1, XXXV.2, LV.7. Historia (zakres rozszerzony): VII.3, VIII.2, X.2, XII.2, XII.3, XII.5, XVIII.5, XXIII.3;  LVI.3
Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Powiązane oddziały