Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Wernisaż wystawy "Wincenty Wodzinowski. Czuły obserwator (1866-1940)"

Zapraszamy na wernisaż wystawy.

Wystawa przypomina życie i bogatą twórczość artysty- Wincentego Wodzinowskiego (1866, Igołomia -1940, Kraków), którego dzieła znajdują się w niemal każdej większej kolekcji muzealnej, a w ostatnim czasie stały się ponownie poszukiwane na rynku aukcyjnym osiągając coraz większe wyceny. Widzowie wyruszą w podróż śladami artysty- piewcy piękna podkrakowskiej wsi, pełnego pasji społecznika zaangażowanego w życie dwóch miast Krakowa i Podgórza) i patrioty- legionisty, jednego z uczniów Jana Matejki i wychowanka Akademii monachijskiej. Istotnym momentem dla jego kariery było współtworzenie wraz z Wojciechem Kossakiem oraz Janem Styką – „Panoramy Racławickiej”. Wystawa wpisuje się w misję Muzeum- jest kolejną opowieścią o Krakowie, widzianą przez pryzmat życia jego zwykłego-niezwykłego mieszkańca. Będzie to pierwsza próba monograficznego ujęcia twórczości malarza, osadzona w szerszym kontekście historii i kultury Krakowa przełomu XIX i XX stulecia. Wystawa jest niejako uzupełnieniem poprzedniej prezentowanej w pałacu Krzysztofory wystawy prac Włodzimierza Tetmajera.

Na wystawie w kilku odsłonach ukazana zostanie sylwetka Wincentego Wodzinowskiego- Krakowianina, Podgórzanina i Swoszowianina w jednej osobie:

  • cenionego przez krytykę artystyczną malarza, przedstawiciela (obok m.in. W. Tetmajera), nieformalnej artystycznej grupy „Pięciu”- wychowanków krakowskiej i monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Jana Matejki, twórców popularnego na przełomie XIX i XX wieku nurtu chłopomani w malarstwie polskim,
  • artysty zafascynowanego kulturowym bogactwem wsi podkrakowskiej, autora licznych portretów „typów ludowych” i wielofigurowych, barwnych sceny rodzajowych, którego ulubioną modelką była słynna w Krakowie „Piękna Zośka” oraz współtwórcy Panoramy Racławickiej autorstwa J. Styki,
  • członka i darczyńcy Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które pod przewodnictwem S. Udzieli zainicjowało powstanie muzeum,
  • zasłużonego na polu sztuki twórcy, który przez ponad 15 lat tworzył niemal na wyłączność dla znanego, ekscentrycznego mecenasa sztuki hr. Ignacego Korwina -Milewskiego – twórcy niezwykłej kolekcji dzieł malarzy polskich, takich jak J. Matejko, A. Gierymski, J. Chełmoński, J. Kossak czy L. Wyczółkowski, w ufundowanej przez hrabiego pracowni w Swoszowicach,
  • zasłużonego działacza wielu podgórskich i krakowskich organizacji, jak Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
  • podgórskiego społecznika, który zainicjował stworzenie podgórskiego „Sokoła” i czynnie uczestniczył w procesie połączenia Krakowa z Podgórzem w ramach Wielkiego Krakowa,
  • człowieka, który na kartach historii zapisał się, jako wierny Ojczyźnie legionista i artysta uwieczniający życie legionowe,
  • „głowy domu” niezwykłej rodziny, ojca Wincentyny Wodzinowskiej- Stopkowej i teścia wybitnego polskiego scenografa Andrzeja Stopki, nagrodzonych przez Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za pomoc Żydom w czasie II wojny światowej, a wśród nich niezwykłej poetce Zuzannie Ginczance.

Powiązane oddziały