Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne

Informacje o projekcie

Zapoznaj się z pracami modernizacyjnymi w Pałacu Krzysztofory.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Muzeum Krakowa pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 29 mln. zł na realizację projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”. Łączna wartość projektu to 59 918 417,04 zł.


Inwestycja obejmuje modernizację ponad 4000 m2 Skrzydła Wschodniego Pałacu Krzysztofory. Podejmowane działania mają na celu rewaloryzację dawnych wnętrz pałacowych i przywrócenie walorów stylowych budowli, zdegradowanych w trakcie XX-wiecznych adaptacji. Zasadniczy układ i rozplanowanie budowli zostaje zachowane, natomiast zmiany polegają na stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni dla zwiedzających, co skutkuje m. in.: zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, usunięciem niekorzystnych przebudów ograniczających możliwości funkcjonalno-przestrzenne obiektu, wprowadzeniem nowoczesnych form przestrzennych. W zmodernizowanym korpusie pomieszczenia w pałacu będą miały funkcje reprezentacyjne, wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, konferencyjne, informacyjne, multimedialne, handlowe oraz gastronomiczne.


W Muzeum Krakowa realizowany jest projekt pt. „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu pod Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”. Celem projektu jest przeprowadzenie modernizacji i remontu konserwatorskiego tzw. skrzydła wschodniego Pałacu pod Krzysztofory przy jednoczesnym zachowaniu i zaakacentowaniu jego historycznego i artystycznego znaczenia.
Pałac Krzysztofory to jedna z najbardziej monumentalnych budowli w historycznym centrum miasta, zajmująca działkę w północno-zachodnim kwartale przyrynkowym i jedna z najokazalszych rezydencji miejskich w Krakowie. Pomimo prowadzonych od lat kolejnych etapów prac remontowych i budowlanych, mamy świadomość, że główna siedziba Muzeum przez cały ten czas czekała na swój moment, by powrócić do aranżacji wnętrz godnej zabudowy pałacowej oraz zyskać infrastrukturę techniczną pozwalającą na prowadzenie w pełni nowoczesnej działalności. Projekt „Krzysztofory od nowa” wychodzi naprzeciw wzrastającym oczekiwaniom publiczności oraz wymaganiom konkurencji stawianym przez inne rozwijające się instytucje kultury.
Realizacja prac założonych w projekcie stała się możliwa przede wszystkim za sprawą Funduszy Europejskich, a konkretnie VIII Osi Priorytetowej – Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W konkursie na środki europejskie zostały wówczas złożone 54 wnioski, w tym wniosek „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne…”, który znalazł się wśród zwycięzców. We wrześniu 2016 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podpisał z Dyrektorem MHK Michałem Niezabitowskim umowę o dofinansowanie projektu modernizacji i remontu oraz unowocześnienia głównej siedziby Muzeum Krakowa. Z dotacji unijnej pochodzi dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu (tj. ponad 29 mln zł). Pozostałe 15% zapewnia Gmina Miejska Kraków.
Przedsięwzięcie jest trudne do realizacji, a jego skala ogromna z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze – wymagało ono alokacji siedziby głównej, w tym dyrekcji, administracji i wszystkich innych pracowników Muzeum (tymczasowa siedziba mieści się w nieodległej Galerii Krakowskiej) oraz przeniesienia na czas prac remontowych kilku bogatych kolekcji (dziesiątki tysięcy eksponatów). Po drugie, pamiętać należy, że teren i zabudowa objęte są ścisłą ochroną konserwatorską. Po trzecie, prace remontowo-konserwatorskie i modernizacyjne obejmą ponad 4 tysiące metrów kwadratowych wnętrz.
W zabytkowych wnętrzach poddanego renowacji pałacu powstanie nowoczesne muzeum obejmujące przestrzenie wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, administracyjne, handlowe i gastronomiczne, co w pełni uzasadnia określenie Muzeum Kompletne. Prezentowane tu będą między innymi dziedzictwo i historia miasta oraz samego pałacu. Ponadto w odnowionej siedzibie będą odbywać się koncerty, spotkania literackie, debaty, lekcje i warsztaty edukacyjne.
Określając długofalowe konsekwencje realizacji projektu, sformułowano cel strategiczny projektu, którym jest „ochrona i rozwój unikalnego dziedzictwa kulturowego Krakowa i efektywne wykorzystanie jego potencjału dla osiągania korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze ponadregionalnym i międzynarodowym”. Efekty realizowanego przedsięwzięcia, zarówno materialne (remont wieńczący ponad 15-letnie prace modernizacyjne skrzydła wschodniego), jak i niematerialne (wprowadzenie nowego programu kulturowo-edukacyjnego, wzrost atrakcyjności oferty) przyczynią się do realizacji celów Osi priorytetowej VIII Programu Infrastruktura i Środowiska Ministerstwa Rozwoju, która zakłada zachowanie dziedzictwa kulturowego Polski.
Muzeum Kompletne, jakim już w roku 2020 stanie się Pałac pod Krzysztofory w wyniku przeprowadzenia inwestycji, będzie muzeum dostępnym dla wszystkich – niezależnie od wieku i zainteresowań. Będzie stanowiło nową przestrzeń w centrum Krakowa, w której każdy znajdzie coś dla siebie i którą będzie mógł współtworzyć. Projekt realizowany jest zarówno z myślą o turystach, jak i o mieszkańcach Krakowa. Gmach Pałacu ma stanowić płaszczyznę żywej interakcji pomiędzy użytkownikami wspólnej miejskiej przestrzeni, stanowiąc miejsce spotkań, edukacji, debaty społecznej i relaksu.
 
"W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.
Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)."


Beneficjent: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 31-011 Kraków
Tytuł Projektu: Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego.
Wartość projektu: 42 033 167,45 PLN
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 29 047 310,83 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

„Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne” –dofinansowanie inwestycji

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie otrzymały dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 57 mln na projekty o wartości ponad 82 mln. zł w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: prace remontowe w Pałacu Krzysztofory - cz. I

Inwestycja obejmuje modernizację ponad 4000 m2 Skrzydła Wschodniego Pałacu Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum Krakowa. Podejmowane działania mają na celu rewaloryzację dawnych wnętrz pałacowych i przywrócenie walorów stylowych budowli, zdegradowanych w trakcie XX-wiecznych adaptacji. Zasadniczy układ i rozplanowanie budowli zostaje zachowane, natomiast zmiany polegają na stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni dla zwiedzających, co skutkuje m. in.: zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, usunięciem niekorzystnych przebudów ograniczających możliwości funkcjonalno-przestrzenne obiektu, wprowadzeniem nowoczesnych form przestrzennych. Od 2017 roku trwają tak zwane ciężkie prace budowlano-konstrukcyjne (ściany, stropy, roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i ciepłownicze). Rozpoczęliśmy także prace nad projektem aranżacji przestrzeni wystawienniczych oraz pozawystawienniczych.

Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: prace konserwatorskie w Pałacu Krzysztofory - cz. II

Modernizacja Pałacu Krzysztofory - głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Remont zachodniego skrzydła Pałacu Krzysztofory wykonany został dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Funduszy Unii Europejskiej − dzięki decyzji Zarządu Województwa Marszałkowskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz ze środków uzyskanych z Gminy Miejskiej Kraków.

Klauzula informacyjna

Folder informacyjny