Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

ICH Journeys

Living Heritage Journeys. The integration of intangible heritage into cultural heritage tourism experiences (w skrócie: ICH Journeys)

ICH Journeys to międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt, którego celem jest przeprowadzenie badań aplikacyjnych służących poszukiwaniu innowacyjnych, inspirujących i kreatywnych rozwiązań, które w sposób spójny i zrównoważony będą włączać dziedzictwo niematerialne do doświadczeń turystyki kulturowej.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa i  jest realizowane przez konsorcjum sześciu instytucji partnerskich:

Każdy z partnerów projektu skupi się na wybranych praktykach żywego dziedzictwa, istotnych z punktu widzenia kultury i tożsamości danego kraju i regionu. Są do odpowiednio: kultura carillonów (Mechelen, Belgia), festiwal Tocati (Verona, Włochy), dieta śródziemnomorska i Ekomuzeum Batana (Rovinj, Chorwacja), Land of Legends – promocja i rewitalizacja sztuki opowiadania (Kronoberg, Szwecja). Działania Muzeum Krakowa będą związane z tradycją szopkarstwa krakowskiego, pierwszego polskiego zjawiska wpisanego na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

Przedsięwzięcie podzielone jest na trzy główne etapy:
1) desk research, nawiązanie współpracy z grupami docelowymi i interesariuszami, przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych w celu poznania potrzeb i uwarunkowań związanych z włączaniem dziedzictwa niematerialnego w doświadczenia turystyki kulturowej, zdefiniowanie wyzwań (prepilotaż);
2) generowanie pomysłów, prototypowanie oraz testowanie narzędzi i metod służących wzmocnieniu roli niematerialnego dziedzictwa w doświadczeniu turystyki kulturowej (pilotaż);
3) opracowanie i publikacja wniosków z realizacji etapu badawczego i pilotażu w formie internetowej platformy wiedzy, współtworzonej przez wszystkich członków konsorcjum, dostępnej dla międzynarodowego grona odbiorców.

Projekt zakłada współpracę ze środowiskami depozytariuszy oraz szerszym kręgiem interesariuszy zaangażowanych w zarządzanie i ochronę dziedzictwa niematerialnego oraz turystykę kulturową. W przypadku Krakowa są to depozytariusze i depozytariuszki szopkarstwa krakowskiego oraz innych zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego z obszaru Krakowa, turyści krajowi i zagraniczni zainteresowani dziedzictwem kulturowym, przewodniczki i przewodnicy miejscy, organizacje turystyczne, podmioty gospodarcze działające w obszarze turystyki kulturowej, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, badaczki i badacze turystyki i dziedzictwa kulturowego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2027
Całkowita wartość projektu po stronie Muzeum Krakowa: 187 285 euro, wartość dofinansowania: 131 099 euro.
Wartość całości projektu: 1 366 194 euro, wartość dofinansowania: 956 336 euro.
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Partnerzy