Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Kto zostaje bohaterem?

Fotografia czarnobiała zrobiona z podwyższenia w hali fabrycznej bez okien. Na pierwszym planie Oskar Schindler. Wkoło niego duża grupa pracowników
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Celem zajęć jest namysł nad moralnymi postawami ludzi podczas II wojny światowej.

Warsztaty edukacyjne

Celem zajęć jest namysł nad moralnymi postawami ludzi podczas II wojny światowej. Uczestnicy poznają postać Oskara Schindlera i postarają się osądzić, dlaczego – mimo swojej przeszłości – zasługuje on na miano Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Zajęcia realizowane są metodą debaty oksfordzkiej wzbogaconej o elementy nawiązujące do procesu sądowego.

Podstawa programowa (szkoły ponadpodstawowe)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): XLVIII.1, XLVIII.4, XLIX.1, XLIX.2, XLIX.3, XLIX.4, XLIX.5; Historia (zakres rozszerzony): XLIX.1; Etyka: I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.5

Branżowa szkoła I stopnia: Historia: VII.5, VII.7, VIII.2; Etyka: I.1.1, I.1.4, I.2, I.7, I.12, IV.4Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): XLVIII.1, XLVIII.4, XLIX.1, XLIX.2, XLIX.3, XLIX.4, XLIX.5; Historia (zakres rozszerzony): XLIX.1; Etyka: I.2.1, I.2.3, I.2.4, I.2.5

Branżowa szkoła I stopnia: Historia: VII.5, VII.7, VIII.2; Etyka: I.1.1, I.1.4, I.2, I.7, I.12, IV.4
Fotografia czarnobiała zrobiona z podwyższenia w hali fabrycznej bez okien. Na pierwszym planie Oskar Schindler. Wkoło niego duża grupa pracowników
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały