Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Okupacja w Europie

Kolorowa mapa Europy, w większości niebieska. Kolor ten pokazuje tereny kontrolowane przez III Rzesze i ich sojuszników
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Okupacja niemiecka w Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowanie odbiegała od modelu zachodnioeuropejskiego.

Warsztaty edukacyjne

Okupacja niemiecka w Europie Środkowej i Wschodniej zdecydowanie odbiegała od modelu zachodnioeuropejskiego. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z tym zagadnieniem, porównają również różnice i warunki okupacji niemieckiej (nazistowskiej) i sowieckiej ziem polskich. Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia, jak: życie codzienne, ruch oporu, ideologia rasistowska, kolaboracja.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Historia (kl. IV): I.2; Historia (kl. V–VIII): XXXIII.1, XXXIII.2, XXXIII.3, XXXIII.4, XXXIII.5, XXXIV.1, XXXIV.2; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): VI.5, VIII.1; Etyka (kl. IV–VIII): II.8.a, II.8.c, III.13

Podstawa programowa (szkoły ponadpodstawowe)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): XLVI.2, XLVI.4, XLVIII.1, XLVIII.2, XLVIII.3, XLVIII.4, XLVIII.6, L.5, L.6; Historia (zakres rozszerzony): XLVIII.2

Branżowa szkoła I stopnia: Historia: Historia: VII.7, VIII.1, VIII.2, VIII.4; Etyka: I.1.1, I.1.4, I.2, I.7, I.12, IV.4
Kolorowa mapa Europy, w większości niebieska. Kolor ten pokazuje tereny kontrolowane przez III Rzesze i ich sojuszników
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały