Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Polskie Państwo Podziemne w Krakowie w latach 1939–1945

Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
online
czas trwania:
45 minut
Ceny biletów na wystawę
Udział w zajęciach on-line plus 2 zł od uczestnika100.00 zł
Rezerwacje i terminy
Zapisy na zajęcia przyjmowane są najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem lekcji, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zdalnelekcje@muzeumkrakowa.pl

Zajęcia on-line

Szeroka i owocna działalność jego urzędu oraz Armii Krajowej na terenie Krakowa są tematami naszych zajęć.

Konspiracja niepodległościowa w latach okupacji niemieckiej była w przeważającej większości zorganizowana w system normalnie funkcjonującego organizmu, który przeszedł do historii pod nazwą Polskiego Państwa Podziemnego. Potrzebę zapewnienia ram organizacyjnych społeczeństwu, które dostało się pod okupację naszych dwóch sąsiadów, zrozumiano jeszcze podczas krwawej wojny obronnej we wrześniu 1939 r. Polskie Państwo Podziemne powstawało przez cały okres okupacji, stopniowo coraz bardziej się doskonaląc. W pełni podległo legalnym władzom Rzeczypospolitej funkcjonującym na obczyźnie. Jego struktury obejmowały tak istotne dla każdego państwa dziedziny, jak m.in. sądownictwo, szkolnictwo, media, a zatem wykonujące wszystkie zadania każdego nowoczesnego państwa. Sięgały one poziomu gminy i to praktycznie na terenie całej II Rzeczpospolitej. Zbrojnym ramieniem była Armia Krajowa, która w szczytowej fazie liczyła między 300 a 400 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. W Krakowie działał Okręgowy Delegat Rządu na Kraj, który był konspiracyjnym odpowiednikiem wojewody. Szeroka i owocna działalność jego urzędu oraz Armii Krajowej na terenie Krakowa są tematami naszych zajęć.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
online
czas trwania:
45 minut
Ceny biletów na wystawę
Udział w zajęciach on-line plus 2 zł od uczestnika100.00 zł
Rezerwacje i terminy
Zapisy na zajęcia przyjmowane są najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem lekcji, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: zdalnelekcje@muzeumkrakowa.pl

Regulamin

Powiązane oddziały