Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Wrzesień 1939

Fotografia czarnobiała. Grupa żołnierzy niemieckich łamie polski szlaban graniczny z godłem Polski
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą zajęć!

Uczestnicy zapoznają się z przyczynami, przebiegiem oraz skutkami kampanii wrześniowej. Porównają potencjały wojskowe Polski, Niemiec i Związku Radzieckiego na początku II wojny światowej, ustalą do kiedy trwała kampania wrześniowa, a na podstawie źródeł zapoznają się z odbiorem społecznym w Krakowie wojny obronnej Polski w 1939 r. oraz z propagandą polską i niemiecką z tamtego okresu.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Historia (kl. IV): I.2; Historia (kl. V–VIII): XXXI.3, XXXI.4, XXXI.5, XXXII.1, XXXII.2, XXXII.3; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): VI.5, VIII.1; Etyka (kl. IV–VIII): II.8.a, II.8.c, III.13

Podstawa programowa (licea)

Historia (zakres podstawowy): XLVI.2, XLVI.3, XLVI.4, XLVI.5, XLVI.6; Historia (zakres rozszerzony): XLVI.1, XLVI.2, XLVI.3, XLVI.4
BS-I: Historia: VII.1, VII.2, VII.3, VII.4, VIII.1, VIII.4
Fotografia czarnobiała. Grupa żołnierzy niemieckich łamie polski szlaban graniczny z godłem Polski
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały