Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Specjalista ds. remontów i inwestycji

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. remontów i inwestycji

1. Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo, architektura),
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • orientacja w pracy administracyjnej, znajomość procedur administracyjnych,
 • doświadczenie w tworzeniu opisów przedmiotu zamówienia i programów funkcjonalno- użytkowych w celu przygotowania postępowań zgodnie PZP,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, odpowiedzialność.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

 •  uprawnienia budowlane wykonawcze.

3. Zakres obowiązków:

 • dokonywanie oceny i opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontów i inwestycji,
 • samodzielne przygotowywanie dokumentów merytorycznych (opisów przedmiotu zamówienia, programów funkcjonalno-użytkowych) przy postępowaniach przetargowych oraz udział w komisjach przetargowych,
 • samodzielne sprawowanie nadzoru nad realizacją remontów i inwestycji, w szczególności:
  - współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru realizowanej inwestycji,
  - kontrola zgodności wykonywania inwestycji z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami,
 • archiwizacja korespondencji z rozdziałem na poszczególne budynki,
 • archiwizacja dokumentacji projektowej i powykonawczej,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych niezbędnych do uzyskiwania funduszy zewnętrznych,
 • udział w komisjach budowlanych, remontowych i innych wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów,
 • kontrola stanu technicznego oddziałów Muzeum, zgłaszanie usterek i awarii.

4. Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy – umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35.

5. Oferujemy:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

6. Termin składania dokumentów:

Prosimy o przesyłanie aplikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2024r. za pośrednictwem formularza:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=dece671632904359b658ea7dc663ba88 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum − www.muzeumkrakowa.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia naboru.