Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

Akademia Dydaktyczna

Muzeum Krakowa zaprasza nauczycieli do udziału w kolejnej edycji programu „Akademia Dydaktyczna” - cyklu warsztatów metodycznych koncentrujących się na metodach edukacyjnych i środkach dydaktycznych możliwych do zaadaptowania na gruncie edukacji szkolnej. Program ma na celu wsparcie nauczycieli poprzez wzmocnienie ich kompetencji dydaktycznych, stworzenie bezpiecznej przestrzeni do uczenia się nowych rzeczy, inspirowanie do korzystania z nowych, twórczych rozwiązań edukacyjnych.

Warsztaty dedykowane są nauczycielom przedmiotów humanistycznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) oraz ponadpodstawowych.

Szczegółowy harmonogram wszystkich warsztatów znajduje się poniżej.

Informacje organizacyjne:
  • Udział w warsztatach jest bezpłatny.
  • Liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy prowadzone są osobno na każde warsztaty poprzez formularz zgłoszeniowy online.
  • Osoby, które wezmą udział w minimum trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o udziale w projekcie.
  • Warsztaty odbywać się będą stacjonarnie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. Muzeum Krakowa zastrzega sobie możliwość zmiany formy warsztatów na online, w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.
W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Działem Edukacji:
edukacja@muzeumkrakowa.pl

Harmonogram:

6 października 2021, godz. 16.30–18.00
„Akademia dydaktyczna w… dziedzictwie”
Od kilku dekad termin „dziedzictwo” przeżywa znaczącą karierę, choć często stosowany jest bezrefleksyjnie. W odróżnieniu od historii jako nauki zajmującej się badaniem, interpretacją i opisem dziejów, dziedzictwo możemy uznać za rodzaj zasobu, bazującego na materialnych i niematerialnych składnikach przeszłości, który wykorzystujemy na potrzeby dnia dzisiejszego. Idzie za tym wielka odpowiedzialność związana z wyborem tego, co dana grupa uzna za swoje dziedzictwo, jak będzie je wykorzystywać i jakie wartości kultywować na jego podstawie. W czasie warsztatów przyjrzymy się dokładniej różnicą między historią a dziedzictwem; zastanowimy się, na ile dziedzictwo jest obecne w podstawie programowej; wskażemy, na jakich polach wykorzystywane jest dziedzictwo i w jakich przypadkach jego niewłaściwa eksploatacja może prowadzić do negatywnych skutków; porozmawiamy o dziedzictwie materialnym i niematerialnym, odrzuconym i kłopotliwym. Pozwoli nam to na sformułowanie wniosków dotyczących korzyści, jakie mogą płynąć z wykorzystania dziedzictwa nie tylko dla potrzeb procesu dydaktycznego, ale przede wszystkim dla wzbogacenia społecznych kompetencji uczniów.
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Formularz zgłoszeniowy: http://webapp-int.mhk.pl/limesurvey/index.php/654271?lang=pl 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 września 2021 (włącznie)
Prowadzący: Kamil Stasiak (Muzeum Krakowa, Oddział Pałac Krzysztofory)- absolwent historii ze specjalizacją nauczycielską Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i studiów podyplomowych z zarządzania kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Edukator, adiunkt w oddziale Pałac Krzysztofory Muzeum Krakowa. Autor artykułów nt. dziedzictwa, w tym dziedzictwa niematerialnego m.in. na łamach „Hejnału Oświatowego”. Kurator przyszłej wystawy stałej „Kraków od początku bez końca”.

3 listopada 2021, godz. 16.30–18.00
„Akademia dydaktyczna w… formach teatralnych”
W dawnej Polsce teatr dawał możliwość zachowania ciągłości kultury, a dziś pozwala rozpoznać schematy relacji społecznych oraz odkrywać nowe możliwości relacji i kreacji, uzupełniać braki drogą działań na scenie. Co więcej, poprzez fizyczność aktora teatr uruchamia także pamięć kinestetyczną. Jak więc pomóc uczniom rozwijać się poprzez sztukę teatru i korzystać z tej formy? Jak dzięki teatrowi uczyć się przez doświadczenie i np. zrozumieć pozytywistyczne cechy powieści, albo zamienić wiersz na kukiełkowe przedstawienie? Te oraz inne zagadnienia będą podstawą do przeprowadzenia warsztatu na temat wykorzystywania form teatralnych w edukacji szkolnej.
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Formularz zgłoszeniowy: zapisy na warsztaty jeszcze nie otwarte. Szczegółowe informacje wkrótce.
Prowadząca: dr Karina Janik (Muzeum Krakowa, Oddział Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa) – badaczka, muzealniczka. Badawczo zainteresowana parateatrem wywodzącym się z Polski z lat 70., Stanisławem Wyspiańskim oraz twórczością związaną z niematerialnym dziedzictwem kultury. Autorka tekstów i wydarzeń twórczo-edukacyjnych w Muzeum Krakowa, m.in. do wystawy Helena Modrzejewska – Z miłości do sztuki (2009), kuratorka wystaw „Krzysztof Litwin – portret artysty” (2012) i „Teatr w Nowej Hucie” (2013), "W chocholim tańcu" (2021). Autorka i koordynatorka programu „Zagraj w teatr” łączącego licea z humanistycznym programem uniwersyteckim poprzez formy artystyczne (dramatopisarstwo, etiudy teatralne i retorykę).  Autorka i koordynatorka warsztatów i szkoleń dla pracowników Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – „Performatywne gmachy uczestnictwa”; „Działania performatywne w muzeum” (2014), Wandziny - wianki od nowa (2021). Pracuje w dziale muzeum - Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa. Publikowała w „Performerze”.

23 listopada 2021, godz. 18.00–19.30
„Akademia dydaktyczna w… fotografii”
Opowiedz fotografię! Warsztaty będą poświęcone wykorzystaniu fotografii archiwalnych i współczesnych w edukacji historycznej. Skoncentrujemy się przede wszystkim na budowaniu narracji wokół przykładowych fotografii, na ciekawym i angażującym odbiorców sposobie opowiadania o nich oraz na możliwych interpretacjach zdjęć, w zależności od sposobu ich prezentacji i kontekstu, w jakim zostały umieszczone.
Miejsce: Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35
Formularz zgłoszeniowy: zapisy na warsztaty jeszcze nie otwarte. Szczegółowe informacje wkrótce.
Prowadząca: Anna Wencel (Żydowskie Muzeum Galicja) – edukatorka w Dziale Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja, absolwentka Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN – temat planowanej rozprawy doktorskiej: "Emigracja Żydów z Polski do Francji w latach 1919-1939". Koordynatorka projektów edukacyjnych, m.in. "Kontekst nauczania o Holokauście" – seminaria dla nauczycieli; autorka i współautorka wystaw, m.in.: "Domy wieczności. Cmentarze żydowskie dawnej Galicji", "Węgierskie Lwy Judy w Galicji", "Wszystkie drogi. Historie Żydów ocalonych z Zagłady" oraz publikacji: "Drejdl i hamantasze – przewodnik po kulturze żydowskiej dla najmłodszych", "Na kartkach kalendarza. Judaizm i tradycja żydowska", "Dziennik Janki Goldstein".