Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Dni edukacyjne w Muzeum Krakowa

Kolorowy baner akcji

Informacje na temat oferty edukacyjnej

Muzeum Krakowa przygotowało specjalne lekcje muzealne w wybrane dni tygodnia i kilku oddziałach, aby zapewnić maximum bezpieczeństwa uczestnikom.

Muzeum Krakowa przygotowało specjalne lekcje muzealne w wybrane dni tygodnia i kilku oddziałach, aby zapewnić maximum bezpieczeństwa uczestnikom. W DNI EDUKACYJNE wskazane oddziały muzeum są nieczynne dla gości indywidualnych. Udostępniane są wyłącznie dla grup szkolnych, które złożyły wcześniejszą rezerwację na realizację zajęć.
Grupy przyjmowane są w godzinach 10.00, 12.00 i 14.00.
Rezerwację należy składać telefonicznie lub mailowo w wybranym oddziale, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
W celu rezerwacji zajęć w innych niż wskazane terminach należy kontaktować się z oddziałami:

Apteka pod Orłem - Edukacyjne poniedziałki
tel. 12 656-56-25
e-mail: apteka@muzeumkrakowa.pl
 
Muzeum Podgórza - Edukacyjne wtorki 
tel. 12 39-68-102
e-mail: podgorze@muzeumkrakowa.pl
 
Ulica Pomorska - Edukacyjne wtorki
tel.: 12 633-14-14, 12 631-10-01, 12 631-10-02
e-mail: pomorska@muzeumkrakowa.pl 
 
Kamienica Hipolitów - Edukacyjne środy
tel. 12 422-21-18, 12 422-21-73
e-mail: hipolitow@muzeumkrakowa.pl

Ceny zajęć: 
Lekcje muzealne i spacery miejskie – 80 zł od grupy + 4 zł od osoby                  
Warsztaty edukacyjne – 80 zł od grupy + 5 zł od osoby

Ważne!
W każdym z oddziałów obowiązują inne limity dotyczące maksymalnej liczby uczestników.
Jest to uwarunkowane bieżącą sytuacją epidemiczną. W celu poznania aktualnych limitów prosimy o kontakt z wybranym oddziałem. 
W przypadku rezygnacji z zajęć edukacyjnych prosimy o niezwłoczne poinformowanie oddziału.
W wyjątkowych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, po uprzednim powiadomieniu zamawiającego.
 
DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO!
W Muzeum Krakowa możecie Państwo czuć się bezpiecznie! Dla tego grupy przedszkolne i szkolne zapraszamy do udziału w zajęciach edukacyjnych w specjalnie wyznaczonych dniach edukacyjnych. W tym czasie nasze ekspozycje będą zarezerwowane wyłącznie dla dzieci i młodzieży. 

Dodatkowo przestrzegamy poniższych wytycznych:
1. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i uczestnicy mają obowiązek zakrywać usta i nos przez cały czas trwania zajęć przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum wprowadza ten wymóg także w stosunku do osób, które ze względów medycznych co do zasady zwolnione są z obowiązku zakrywania nosa i ust, zalecając w takiej sytuacji korzystanie z przyłbicy lub rezygnację z uczestnictwa.  
2. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
3. Materiały, przedmioty oraz meble wykorzystywane podczas zajęć przez uczestników po każdych zajęciach są dezynfekowane. 
4. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia edukacyjne są regularnie wietrzone. 
5. Harmonogram zajęć edukacyjnych planujemy w taki sposób, aby  grupy szkolne nie korzystały w tym samym czasie z przestrzeni wspólnych (szatnia, toalety, itp.)
6. Stosujemy zalecane limity, gwarantujące zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.
Kolorowy baner akcji

Powiązane oddziały