Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Dostępne muzealne opowieści

Kolorowa grafika przedstawiająca otwarty kufer i napis "dostępne muzealne opowieści".

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opis projektu

Muzeum to przestrzeń opowieści tworzonych wokół kolekcji. Eksponaty, opatrzone krótką inwentaryzacyjną metryczką ukryte w przepastnych muzealnych magazynach, dzięki wystawom są na nowo odkrywane, zyskując drugie życie i stając się bohaterami nowych muzealnych opowieści. Niekiedy jednak, aby je poznać trzeba pokonać liczne ograniczenia związane z dostępnością. Wśród nich przeszkody w samodzielnym odwiedzeniu wystaw oraz bariery niepełnosprawności ograniczające możliwości pełnego poznania, ale także brak wiedzy, jak opowiadać o eksponatach interesująco, a zarazem zrozumiale dla wszystkich muzealnych gości. Projekt „Dostępne muzealne opowieści” jest zatem kolejnym krokiem Muzeum Krakowa w tworzeniu przyjaznej i dostępnej przestrzeni, w której każdy może odkryć muzealne zbiory, w jak najciekawszy i najpełniejszy sposób. W ramach projektu, we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, zostało przeprowadzone szkolenie uwrażliwiające pracowników muzeum na potrzeby gości z niepełnosprawnościami, a także warsztaty z tworzenia dostępnych opisów muzealnych eksponatów, szczególnie dla osób z problemami wzroku oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki warsztatom, kilkunastu muzealników, przy wsparciu specjalistów z Fundacji KATARYNKA, przygotowało audiodeskrypcje oraz teksty łatwe do czytania i rozumienia ETR dla 42 najcenniejszych eksponatów ze zbiorów Muzeum Krakowa. Opisy wzbogacono o tłumaczenia na Polski Język Migowy PJM oraz prezentacje multimedialne z napisami dla osób niesłyszących. Dostępne opisy zostały zamieszczone w wirtualnej galerii na podstronie Muzeum Krakowa- „Muzeum Dostępne”, aby każdy nie wychodząc z domu mógł poznać jego najcenniejszą kolekcję. Jednocześnie, wybrane eksponaty wraz z QR-kodami prowadzącymi do dostępnych opracowań będą prezentowane w Rydlówce, jednym z oddziałów Muzeum Krakowa.

Serdecznie Państwa zapraszamy już od 4 grudnia br. w niezwykłą, dostępną podróż, w której bohaterami będą muzealne eksponaty, a Państwa przewodnikami- muzealnicy odkrywający krakowskie historie.

Projekt "Dostępne muzealne opowieści" realizowany w ramach programu "Kultura Dostępna" 2021 - dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Kolorowa grafika przedstawiająca otwarty kufer i napis "dostępne muzealne opowieści".