Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Finał konkursu Konkurs „Czy znasz Kraków?”

Konkurs „Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie.

Został zapoczątkowany w 1961 r. z inicjatywy Wydziału Kultury i Sztuki Miejskiej Rady Narodowej, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Redakcji „Echa Krakowa” i Młodzieżowego Domu Kultury (obecnego Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana). W 1966 r. Leszek Ludwikowski, dyrektor ds. naukowych Muzeum Historycznego, zainicjował konkurs historyczny w cyklu początkowo czteroletnim, potem trzyletnim, obejmujący Kraków prehistoryczny i średniowieczny, Kraków renesansowy i barokowy oraz Kraków XVIII - XX-wieczny. Konkurs ten był adresowany do młodzieży szkół średnich, czyli liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych z Krakowa i województwa krakowskiego. Do 1997 r. patronat nad konkursem sprawował Prezydenta Miasta Krakowa, a od 1997 r. patronat nad konkursem objęła Rada Miasta Krakowa. W latach 1999-2013 do konkursu została włączona młodzież z nowopowstałych gimnazjów. Wśród znanych laureatów konkursu znajduje się obecny dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, prof. Jacek Purchla czy też dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, dr Michał Niezabitowski.

Corocznie trzech laureatów konkursu w kategorii indywidualnej może wziąć udział w finale Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym nagrodami są miejsca na studiach stacjonarnych na tej uczelni.

Protokół

finału konkursu historycznego „Czy znasz Kraków?”

edycja 2020/2021

pt.”Kraków na drodze ku Niepodległej”.

Finał konkursu dla młodzieży szkół ponadpodstawowych odbył się w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory w Muzeum Krakowa w dniu 10 maja 2021 r.

Organizatorami Konkursu są: Muzeum Krakowa i Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana.

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rady Miasta Krakowa.

W finale Konkursu wzięło udział 8 drużyn oraz 10 uczestników indywidualnych.

Uczestnicy finału zostali wyłonieni po eliminacjach konkursowych, które odbyły się 12 kwietnia 2021 r. on-line.

Skład Jury:

Przewodniczący -  dr Piotr Hapanowicz (Muzeum Krakowa),
członkowie: dr Walery Bubień, mgr Kamil Stasiak, mgr Justyna Kasińska – Muzeum Krakowa
dr Mariusz Jabłoński i Anna Sęk - Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana.

Wyniki w kategorii drużynowej:

Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie:
Stefania Wrońska, Jakub Krześniak, Karol Bartecki (85 pkt.) – uczniowie drugiej klasy V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie:
Marcel Fabiańczyk, Jan Herniczek, Maciej Kamiński (68,5 pkt.) – uczniowie drugiej klasy
V LO w Krakowie
Trzecie miejsce zajęła drużyna w składzie:
Magdalena Błyskosz, Zuzanna Duda, Natalia Kłosowska (55,5) – uczennice drugiej klasy
V LO w Krakowie

Czwarte miejsce: Wiktoria Balicka, Dominika Dobrucka, Karolina Łakomska – XLIV LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

Piąte miejsce: Kinga Kaczmarczyk, Weronika Korycka, Julia Bąk – VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

Szóste miejsce: Maciej Mrożek, Karol Salawa, Patryk Trzaska – XV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

Siódme miejsce: Agnieszka Czajka, Klaudia Osika, Julia Albertusik – XV LO w Krakowie

Ósme miejsce: Anna Szpiech, Adrianna Tomana, Wiktoria Garzyńska- XV LO w Krakowie

Wyniki w kategorii indywidualnej:

Pierwsze miejsce zajął: Marcel Fabiańczyk  – uczeń drugiej klasy V LO  im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Drugie miejsce: Zuzanna Duda – uczennica drugiej klasy V LO w Krakowie

Trzecie miejsce: Natalia Kłosowska  – uczennica drugiej klasy V LO w Krakowie

Czwarte miejsce: Maciej Kamiński - uczeń V LO w Krakowie

Piąte miejsce: Stefania Wrońska - uczennica V LO w Krakowie

Szóste miejsce: Jakub Krześniak - uczeń V LO w Krakowie

Siódme miejsce: Magdalena Błyskosz  – uczennica V LO w Krakowie

Ósme miejsce: Kinga Kaczmarczyk - uczennica VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

w Krakowie

Dziewiąte miejsce: Karolina Łakomska – uczennica XLIV LO im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie

Dziesiąte miejsce: Weronika Korycka - uczennica VI LO w Krakowie

Powiązane oddziały