Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

ІІІ Відкритий Шевченківський конкурс читців - III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski

Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Конкурс відбудеться 27 квітня 2022 року. Zapraszamy na III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski, który odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku.

ПОЛОЖЕННЯ про проведення ІII Відкритого Шевченківського конкурсу читців

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ІII Відкритого Шевченківського конкурсу читців

Організатори конкурсу
Організаторами конкурсу є Fundacja Widowisk Masowych, Ośrodek Kultury i Sztuki Ukraińskiej w Krakowie разом з Muzeum Krakowa

Місце і час проведення
Конкурс проводиться 27 квітня 2022 року в місті Краків, Польща в Мідній Залі Музею Кракова (адреса: Rynek Główny 35, 31-011 Kraków). Реєстрація учасників з 14:30. Початок конкурсної програми з 15:00. Після проведення конкурсного перегляду відбудеться нагородження учасників.

Мета конкурсу
·         духовне виховання дітей та молоді;
·         збагачення їх навиками акторської та сценічної майстерності;
·         популяризація творів Т. Г. Шевченка;
·         пошук і підтримка талановитих майстрів художнього слова.

Умови проведення
На конкурс запрошуються учасники аматорського та професійного мистецтва – діти, учні, студенти та дорослі.
Вікові категорія учасників:
до 7 років – І вікова група
8 – 11 років – ІІ вікова група
12 – 15 років – ІІІ вікова група
16 – 18 років – IV вікова група
19 - 26 років – V вікова група
27 років і старше – VІ вікова група
Номінації
Конкурсна програма читців може бути підготовлена у кількох номінаціях.
Номінація «Чтець» (може бути один або 2 твори, з яких обов’язковий твір Т. Шевченка):
– твір Т.Г. Шевченка;
– твір українського письменника, присвячений Т.Г. Шевченку;
– твір, обраний за власним уподобанням.
Номінація «Театралізована поезія»:
–театралізована композиція за творами великого Кобзаря.
Номінація «Співана поезія»:
-         спів без музичного супровіду
-         спів з використанням музичних інструментів (без додатково технічного оснащення)

Тривалість конкурсної програми становить не більше 10 хв.
Критерії оцінювання:
o   художній рівень виконавчої майстерності;
o   рівень сценічної культури;
o   відповідність репертуару;
o   логічне мовлення
o   дикція
Обмежень щодо мови виконання немає!

Журі конкурсу
Журі конкурсу формується Організаторами конкурсу і буде оголошене в день проведення.

Нагородження
У кожній віковій категорії переможці Конкурсу визначаються згідно рішення Журі і нагороджуються Дипломами відповідно І, ІІ, ІІІ ступеня.
Інші учасники нагороджуються Дипломами за участь у Конкурсі.

У кожній віковій категорії Конкурсу Журі має право, при потребі, встановлювати заохочувальні чи інші відзнаки для учасників «Приз глядацьких симпатій», «Наймолодший учасник конкурсу» тощо, з врученням спеціальних Дипломів.

Всі учасники нагороджуються пам’ятними сувенірами і подарунками.

 

Умови участі
               Заявки для участі у конкурсі читців подаються до 25 квітня 2022 року на електронну пошту: fundacjawmishow@gmail.com.

Участь безкоштовна
.

!!!Додатково!!!
               В рамах Конкурсу відбудеться додатково – Конкурсу художніх робіт «Мій погляд на твір Шевченка». Свої ілюстрації творів Тараса Шевченка в будь-якій техніці (в тому, фотографія) можуть представити учасники в таких вікових група:
до 7 років – І вікова група
8 – 11 років – ІІ вікова група
12 – 15 років – ІІІ вікова група
16 – 18 років – IV вікова група

 

               Заявки для участі у конкурсі художніх робіт подаються до 25 квітня 2022 року на електронну пошту: fundacjawmishow@gmail.com.
               Роботи треба принести в NIĆ. Kawiarnio-księgarnia (ul.Sławkowska 28, Kraków) до  19:30 25 квітня 2022 року.
               Роботи будуть оцінені Журі і у кожній віковій категорії переможці нагороджуються Дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня. Всі учасники нагороджуються пам’ятними сувенірами і подарунками.

Regulamin konkursu: III Otwarty Szewczenkowski konkurs recytatorski

I. Organizator
Fundacja Widowisk Masowych, Ośrodek Kultury i Sztuki Ukraińskiej w Krakowie wraz z Muzeum Krakowa

II. Przebieg
1. Przesłuchania konkursowe odbędą się 27 kwietnia 2022r. w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa Rynek Główny 35, 31-011 Kraków w godzinach 15:00-18:00.
2. Ceremonia wręczenia nagród Konkursu – 27 kwietnia 2022r.   w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa Rynek Główny 35, 31-011 Kraków o godzinie 18:00.
3. Zgłoszenia uczestników (Załącznik 1) należy dokonać w terminie do 25 kwietnia 2022 r., wyłącznie drogą mailową na adres: fundacjawmishow@gmail.com

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną zarówno do dzieci i młodzieży jak i studentów i osób dorosłych, a także zespołów recytatorskich i teatralnych działających przy placówkach i instytucjach kultury.
2. W ramach Konkursu zaprezentować można 1 lub 2 utwory w kategoriach
a) „Recytacja” – wiersze ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki,
b) „Teatr” – teatralizowane wiersze i kompozycję według wierszy Tasara Szewczenki,
c) „Poezja śpiewana” – śpiewana poezja Tarasa Szewczenki a’capella lub z instrumentem muzycznym (bez nagłośnienia)
Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
Nie ma ograniczenia językowego!

3. Udział w konkursie jest bezpłatny

IV. Cele konkursu
- popularyzacja poezji ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki
- rozwijanie zdolności recytatorskich,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją,
- zachęcanie do występów na scenie,
- prezentacja umiejętności dzieci,
- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

V. Kryteria oceny
Powołana komisja dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
- interpretacja tekstu
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

VI. Nagrody dla laureatów
Laureaci zostaną nagrodzeni w następujących kategoriach wiekowych: 
do 7 lat – І grupa wiekowa
8 – 11 lat – ІІ grupa wiekowa
12 – 15 lat – ІІІ grupa wiekowa
16 – 18 lat – IV grupa wiekowa
19 - 26 lat – V grupa wiekowa
27 lat і starsze – VІ grupa wiekowa

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy. Wyróżnionym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy-podziękowania.

VII. KLAUZULA OŚWIADCZENIA WOLI DOTYCZĄCA WYRAŻENIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, BĘDĄCA ELEMENTEM REGULAMINU KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ WIDOWISK MASOWYCH Z SIEDZIBĄ W PTASZKOWA 33-333, PTASZKOWA 633:

1. Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych w celu realizacji i rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody lub dyplomu, jak również umieszczenie nazwiska laureatów w protokole końcowym konkursów na stronie internetowej Fundacji.

2. Organizator nie przekazuje danych osobowych innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z zastrzeżeniem ust. 3.

!!!Dodatkowo!!!
            W ramach Konkursu odbędzie się dodatkowe wydarzenie – Konkurs prac plastycznych „Moja wizja utworu Szewczenka”. Ilustrację utworów Tarasa Szewczenki w każdej technice (w tym, fotografia) uczestnicy mogą przedstawić w takich graupach wiekowych:
do 7 lat – І grupa wiekowa
8 – 11 lat – ІІ grupa wiekowa
12 – 15 lat – ІІІ grupa wiekowa
16 – 18 lat – IV grupa wiekowa.
Zgłoszenia uczestników (Załącznik 2) należy dokonać w terminie do 25 kwietnia 2022 r., wyłącznie drogą mailową na adres: fundacjawmishow@gmail.com.

Prace trzeba dostarczyć w NIĆ. Kawiarnio-księgarni (ul.Sławkowska 28, Kraków) do dnia 25.04.2022 r. do godz. 19:30.

Uczestników konkursu prac plastycznych ocenia jury i wydaje miejsca w każdej grupie wiekowej. Każdy uczestnik otrzymuje nagrody i prezenty od organizatorów.
Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

ПОЛОЖЕННЯ Regulamin konkursu

Powiązane oddziały