Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Konferencja "Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce"

Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Muzeum Krakowa oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na konferencję naukową "Niematerialne dziedzictwo kulturowe w teorii i praktyce". 8-9 listopada 2021 r. Sala Miedziana w Pałacu Krzysztofory


Zagadnienia konferencji dotyczyć będą doświadczeń i praktyk związanych z niematerialnym dziedzictwem kulturowym na gruncie polskim. Muzeum Krakowa jako ekspert na obszarze Krakowa, wspierający depozytariuszy trzech tradycji wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego (pochód Lajkonika, szopkarstwo krakowskie, krakowska koronka klockowa) i jednej na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO poczuwa się do roli instytucji, która może być centrum wymiany doświadczeń różnych środowisk, zarówno depozytariuszy, jak i osób i instytucji zajmujących się zarządzaniem niematerialnym dziedzictwem kulturowym oraz teoretycznym namysłem nad nim. Konferencja skierowana będzie do depozytariuszy, działaczy lokalnych, ekspertów, etnologów, antropologów i muzealników, przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa, MKDNiS, samorządu miejskiego oraz wojewódzkiego.

Jednocześnie zapraszamy Państwa do zgłaszania wystąpień ukazujących różne formy praktykowania i teoretyzowania niematerialnego dziedzictwa, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego kontekstu. Interesują nas instytucjonalne i oddolne praktyki, zróżnicowane formy ochrony a także debaty o społecznej roli dziedzictwa oraz przewijające się w nich różne wyobrażenia o tradycji i przeszłości. Jak w praktyce wygląda zarządzanie zjawiskami uznawanymi za niematerialne dziedzictwo; jaką rolę odgrywa wymiar ekonomiczny; kim są, jak definiują się i sytuują depozytariusze oraz współpracujące z nimi instytucje? Zależy nam na perspektywie łączącej kwestie praktyczne i konkretne przykłady działań z teoretycznym oraz krytycznym namysłem nad zagadnieniem niematerialnego dziedzictwa i jego różnymi użyciami.

Chętnych do udziału w konferencji prosimy o przesyłanie tytułów referatów do dnia 27 września 2021 r. na adres folklor@muzeumkrakowa.pl.
Informacje o przyjęciu propozycji tekstów do publikacji zostaną wysłane do 30 września 2021 r.

Organizator nie pobiera opłat konferencyjnych.
Konferencja jest przewidziana w trybie stacjonarnym, z możliwością transmisji na żywo w Internecie.
W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemicznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trybu konferencji na online lub hybrydowy.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Andrzej Iwo Szoka
dr hab. Anna Niedźwiedź, prof. UJ
Izabela Okręglicka
dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel
dr Katarzyna Maniak
dr Łukasz Sochacki

W załącznikach znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy oraz formularz RODO
Konferencja przygotowywana jest w ramach projektu pn. Pochód Lajkonika 2021 – teoria i praktyka ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego realizowanego przez Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa w Muzeum Krakowa a dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Załączniki

Powiązane oddziały