Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Konsultacje społeczne na temat zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt”

Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt” położonego przy ulicy Stawarza 29 w Krakowie.

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu nr 31 „św. Benedykt”.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa
z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czas trwania konsultacji: od 27 września do 22 października 2021 roku.

W  ramach konsultacji zaplanowano:
  • badanie ankietowe, realizowane w formie ankiety on-line w okresie od 27 września do 12 października 2021 r.: - ankietę w wersji papierowej można wypełnić takżew siedzibach:
  1. Rady Dzielnicy XIII-Podgórze – Rynek Podgórski 1
  2. Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13
  3. Programu Aktywności Lokalnej „Stare Podgórze/Zabłocie”, ul. Dąbrówki 7/3-4
  • spacer badawczy po terenie Fortu nr 31 „św. Benedykt” w dniu 2 października 2021 r. o godzinie 11:00
  • spotkanie informacyjne w dniu 7 października 2021 r. w godzinach 17.00.-19.00. Miejsce: Muzeum Podgórza, ulica Limanowskiego 51
  • warsztaty planowania partycypacyjnego w dniu 19 października 2021 r. w godzinach 17.00-19.00. Miejsce: - Muzeum Podgórza, ulica Limanowskiego 5

Link do ankiety elektronicznej znajduje się na stronie www.obywatelski.krakow.pl
Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Powiązane oddziały