Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Serdecznie zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

Medal Honorowy dla Muzeum Krakowa

Kolorowa fotografia przedstawiająca grupę mężczyzn trzymających dyplomy

Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego dla Muzeum Krakowa

Muzeum Krakowa zostało wyróżnione Srebrnym Medalem Honorowym za zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020.

Wręczono go nam 8 grudnia, podczas uroczystej Gali Święta Małopolski, zorganizowanej w Sanktuarium świętego Jana Pawła II przez samorząd Województwa Małopolskiego z Witoldem Kozłowskim, Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Za wyróżnienie serdecznie dziękujemy.

Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego to najwyższe wyróżnienia wojewódzkie, przyznawane od 2011 roku. Ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju województwa małopolskiego na różnych płaszczyznach, m.in. politycznej, gospodarczej, społecznej, kulturalnej i sportowej.

Wśród laureatów Złotych Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020 znaleźli się:

Andrzej Lis – krwiodawca. W uznaniu zasług dla Województwa Małopolskiego poprzez oddanie rekordowej ilości – ratującej życie – krwi za aktywne propagowanie idei krwiodawstwa i ogromne zaangażowanie w kształtowanie świadomości środowisk młodzieżowych, oraz lokalnych społeczności Małopolski.

Śp. Szymon Łytek – samorządowiec, wieloletni wójt Gminy Czernichów. W uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego poprzez wieloletnią i pełną oddania pracę na rzecz budowania i umacniania samorządności regionalnej, propagowanie ideałów służby publicznej i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności.

Srebrne Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020 otrzymali:

Kpt. Stefan Kulig – kombatant. W uznaniu zasług dla Województwa Małopolskiego poprzez pełną poświęcenia służbę Ojczyźnie, upamiętnianie wydarzeń wojennych których był świadkiem, oraz zaangażowanie w kształtowanie świadomości patriotycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Muzeum Krakowa – w uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego poprzez pielęgnowanie historii, nauki i kultury Miasta Krakowa, umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz kultywowanie lokalnych tradycji i dbałość o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Muzeum Narodowe w Krakowie – w uznaniu zasług na rzecz Województwa Małopolskiego poprzez ochronę dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, za wybitne zasługi dla rozwoju muzealnictwa oraz za wszechstronną działalność wystawienniczą, wydawniczą, edukacyjną i naukową.

Brązowe Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego 2020 otrzymali:

Maciej Zaremba – przewodnik. W uznaniu zasług na rzecz Województw Małopolskiego poprzez propagowanie ruchu turystycznego, pracę na rzecz zachowania oraz promowania wartości przyrodniczych i kulturowych Sądecczyzny oraz za wybitne zasługi w działalności społecznej.

Juliusz Bolek – poeta. W uznaniu zasług na rzecz Województw Małopolskiego poprzez wkład w rozwój polskiej kultury i literatury, oryginalną twórczość i niekonwencjonalne sposoby jej prezentacji.

Podczas uroczystości wręczono także nagrodę Veritatis Splendor dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Nagroda przyznawana jest raz w roku osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, postaw otwartych na inne kultury, przezwyciężających stereotypy oraz skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem, uwzględniające całokształt dokonań lub jednostkowe osiągnięcia w duchu nauczania i działania Św. Jana Pawła II.
Kolorowa fotografia przedstawiająca grupę mężczyzn trzymających dyplomy