Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Po raz 10. wręczono Medale św. Krzysztofa

Kolorowa fotografia. Ludzie stojący na scenie

W czwartek 21 października już po raz 10 wręczono Medale św. Krzysztofa. Odebrali je: Lili Haber, Rada Dzielnicy VI Bronowice i dr Andrzej Nowakowski (za rok 2019) oraz prof. Andrzej Matyja (za rok 2020).

Od 2011 roku Muzeum Krakowa przyznaje medale osobom i instytucjom wspierającym merytorycznie i finansowo jego działania, a także pomagającym w kultywowaniu krakowskich tradycji. To forma podziękowania za aktywność na różnych polach związanych z jego misją, wizją oraz wynikającą z nich codzienną pracą. W 2020 uroczystość odwołano z powodu pandemii, w czwartek odbyła się więc po raz 10. Medale wręczali: Kanclerz Kapituły - Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Dyrektor Muzeum Krakowa – dr Michał Niezabitowski.

Za wsparcie merytoryczne wyróżniono przewodniczącą Związku Krakowian w Izraelu Lili Haber, za budowanie mostów między Krakowem i Izraelem, współpracę z oddziałami Muzeum Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka Pod Orłem i Ulica Pomorska, a także zaangażowanie w powołanie nowej instytucji: Muzeum-Miejsce Pamięci KL Plaszow. Podczas uroczystości Prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski wręczył też Lili Haber powołanie do rady muzealnej Muzeum-Miejsca Pamięci.

Za wsparcie finansowe (ale nie tylko) Muzeum Krakowa podziękowało Radzie Dzielnicy VI Bronowice, dzięki której oddział Rydlówka może organizować więcej warsztatów, spotkań i wydarzeń dla mieszkańców Krakowa.

Za kultywowanie tradycji nagrodzono dra Andrzeja Nowakowskiego, który wspomógł zabiegi Muzeum o przywróceniu miastu i jego mieszkańcom głosu dzwonu Bolesław z Wieży Ratuszowej. Dawno, dawno temu, gdy wisiał jeszcze na jednej z wież Kościoła Mariackiego, dzwon ostrzegał mieszkańców przed niebezpieczeństwami, teraz odzywa się w chwilach szczególnie dla miasta ważnych – zabił również podczas uroczystości.

To były wyróżnienia zaległe, za rok 2019. Co do roku 2020 Kapituła Medalu była zgodna: tu nie mogło być podziału na kategorie, a jedno, zbiorowe wyróżnienie: dla całego krakowskiego środowiska medycznego za walkę z pandemią. Medal przekazano na ręce prof. Andrzeja Matyji, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

 

Uzasadnienia decyzji Kapituły Medalu św. Krzysztofa

Edycja X

W kategorii Wsparcie merytoryczne

Lili Haber – przewodnicząca Związku Krakowian w Izraelu, w latach 2017–2021 należała do Rady Społecznej ds. utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego KL Plaszow, zasiada w Radzie Muzeum Krakowa - za budowę mostów między Izraelem a Krakowem, zaangażowanie w realizację projektu Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow oraz wspieranie działań realizowanych w ramach Trasy Pamięci.

W kategorii Wsparcie finansowe

Rada i Zarząd Dzielnicy VI Bronowice – za konsekwentne i życzliwe wspieranie oraz promowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych na terenie swej dzielnicy przez Rydlówkę, oddział Muzeum Krakowa, w tym za dofinansowanie „Osadzania Chochoła” oraz działań edukacyjnych muzeum.

W kategorii Kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów

Dr Andrzej Nowakowski – wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, fotograf, dyrektor wydawnictwa Universitas, w latach 2004–2005 dyrektor Instytutu Książki, a w latach 2001–2003 prezes Polskiej Izby Książki – za energiczne wsparcie działań Muzeum Krakowa zmierzających do przywrócenia głosu dzwonowi Bolesław na Wieży Ratuszowej.

XI edycja

Prof. Andrzej Matyja – lekarz, chirurg ogólny, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz samorządu lekarzy, od 2018 prezes Naczelnej Rady Lekarskiej – w intencji kapituły nagroda przekazana na ręce Pana Profesora jest wyrazem hołdu dla całego krakowskiego środowiska medycznego za walkę z pandemią.

 

Kapituła Medali św. Krzysztofa

Medal przyznaje kapituła w składzie: Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, Kanclerz Kapituły; Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - prof. dr hab. Jacek Purchla; Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich - Marek Świca; Dyrektor Muzeum Krakowa – dr Michał Niezabitowski.

 

Dotychczasowi laureaci Medali św. Krzysztofa

2011

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Andrzej Chwalba

- w kategorii wsparcie finansowe: mgr inż. Ryszard Langer

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: inż. Zbigniew Glonek

2012

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Czesław Robotycki

- w kategorii wsparcie finansowe: Helena Piasecka – dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Maciej Moszew

2013

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

- w kategorii wsparcie finansowe: Ryszard Wysokiński – dyrektor Centrum Handlowego Galeria Krakowska

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Barbara Miszczyk

2014

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Aleksander Skotnicki

- w kategorii wsparcie finansowe: Stanisław Ficek

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Andrzej Fischer

2015

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski

- w kategorii wsparcie finansowe: prof. dr hab. Franciszek Ziejka

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Paweł Kubisztal

2016

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. Dariusz Kosiński

- w kategorii wsparcie finansowe: Kompania Kuflowa – Jarczyński, Bartczak S.C

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” w Krakowie

2017

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński

- w kategorii wsparcie finansowe: Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „Artim” sp. z o.o.

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Państwowa Straż Pożarna w Krakowie

2018

- w kategorii wsparcie merytoryczne: dr Stanisław Dziedzic

- w kategorii wsparcie finansowe: ArcelorMittal Poland

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: Dariusz Czyż

2019

- w kategorii wsparcie merytoryczne: prof. dr hab. Stanisław Waltoś

- w kategorii wsparcie finansowe: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie

- w kategorii kultywowanie krakowskich tradycji i obyczajów: dr inż. arch. Jan Janczykowski
Kolorowa fotografia. Ludzie stojący na scenie

Powiązane oddziały