Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Muzeum Krakowa wprowadza w grudniu 2022 roku ograniczenia funkcjonowania wszystkich oddziałów - zobowiązanie takie nakłada na nas „ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” z 29 września 2022 r. Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI.
Strona korzysta z ciasteczek!

Podpisanie umowy o współpracy przy prowadzeniu kierunku studiów „Turystyka historyczna i muzealnictwo”

Kolorowe zdjęcie. Człowiek podpisujący dokument

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Muzeum Krakowa podpisały 18 maja (w Międzynarodowy Dzień Muzeów) umowę o współpracy przy prowadzeniu kierunku studiów „Turystyka historyczna i muzealnictwo”.

Studia muzealnicze na Uniwersytecie Pedagogicznym

Nowy kierunek znajdzie się w ofercie Instytutu Historii i Archiwistyki UP  na rok akademicki 2022/23. Uczelnia i Muzeum wspólnie opracowują plan i program studiów. W umowie umieszczono też zapisy o wzajemnych konsultacjach roboczych, stażach dla pracowników, a także prowadzeniu badań naukowych, organizowaniu konferencji i innych działań o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym, a nawet przygotowywaniu wystaw Muzeum.

Elementem studiów będzie kurs „Ekspozycje muzealne Muzeum Krakowa”, w ramach którego wybrane wykłady wygłaszać będą pracownicy Muzeum. Uniwersytet Pedagogiczny i Muzeum Krakowa deklarują również chęć wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację wspomnianych działań.

- Cieszę się bardzo z podpisania tej umowy. Zwłaszcza, że doszło do niego w tak szczególnym dniu, w święto wszystkich muzealników. Traktuję ją jako potwierdzenie marki Muzeum Krakowa i docenienia potencjału drzemiącego w naszym zespole. Warto podkreślić, że dzięki realizacji naszej umowy Kraków będzie jednym z trzech ośrodków akademickich w Polsce ze stricte muzealniczym kierunkiem studiów I stopnia – mówi dr Michał Niezabitowski, Dyrektor Muzeum Krakowa.

Satysfakcji nie kryje także prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: - Mamy nadzieję,  że potencjał kadrowy Muzeum Krakowa będzie merytorycznym zapleczem dla nowego kierunku studiów w IHiA. Liczymy też,  że placówka będzie odpowiednim miejscem dla realizacji praktyk dla naszych studentów, którzy w przyszłości zasilą kadry tego Muzeum, jak i innych placówek muzealnych w Polsce.

O nowym kierunku studiów

Turystyka historyczna i muzealnictwo to wyjątkowe studia licencjackie prowadzone w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Muzeum Krakowa.

Adresowane są do wszystkich zainteresowanych pracą w krajowych i zagranicznych biurach oraz agencjach turystycznych (organizator imprez, pilot, przewodnik), muzeach państwowych, samorządowych oraz prowadzonych przez inne podmioty.

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników IHiA, którzy od lat angażują się w działalność muzeów całej Polski – przygotowują ekspozycje wystawiennicze, recenzują je, popularyzują ich działalność, czy też pracują w radach muzeów. Szczególne znaczenie będzie miał kurs „Ekspozycje muzealne Muzeum Krakowa”, w ramach którego wybrane wykłady wygłaszać będą pracownicy Muzeum. Kończyć się on będzie egzaminem, dającym uprawnienia do otrzymania certyfikatu muzealnego upoważniającego do oprowadzania po wystawach Muzeum w oddziałach i filiach: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza, Rynek Podziemny, Pałac Krzysztofory.

Zajęcia odbywać się będą nie tylko w murach uczelni, ale także w terenie. To niepowtarzalna okazja, aby zapoznać się z niedostępnymi na co dzień muzealnymi zakamarkami, a także zwiedzić Kraków i inne miejsca w kraju oraz za granicą.

Kontynuując współpracę z Muzeum Krakowa nadal będziemy nie tylko udzielać sobie wzajemnie konsultacji niezbędnych do prowadzenia, ale także prowadzić wspólne badania naukowe, współorganizować konferencje, wystawy i inne działania o charakterze popularyzatorskim oraz edukacyjnym.

Szczegóły na stronie: https://ihia.up.krakow.pl/turystyka-historyczna-i-muzealnictwo-poznaj-nas/
Kolorowe zdjęcie. Człowiek podpisujący dokument