Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Zgodnie z zaleceniami rządowymi informujemy, że od dnia 20 marca 2021 r. wszystkie oddziały Muzeum Krakowa są zamknięte. Nie ustajemy jednak opowiadać Państwu o Krakowie, zapraszamy na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się znowu w naszych oddziałach.
Strona korzysta z ciasteczek!

Żegnamy Stanisława Dziedzica

W Krakowie zmarł 8 kwietnia Stanisław Dziedzic - wieloletni dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, twórca i dyrektor Biblioteki Kraków. Dla nas wieloletni Przyjaciel Muzeum Krakowa, uczestnik licznych wydarzeń, miłośnik twórczości Wyspiańskiego i laureat Medalu św. Krzysztofa. 
Stanisław Dziedzic miał 68 lat, był historykiem literatury, publicystą, kulturoznawcą i nauczycielem akademicki. 
Urodził się w 1953 r. w Dąbrowie, ukończył filologię polską i dziennikarstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia z zakresu zarządzania zasobami pracy na Akademii Ekonomicznej. Był dziennikarzem i pedagogiem. W latach 1998–2000 był wicedyrektorem Biura Jubileuszowego 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2004-2016 dyrektorem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa. Stworzył Bibliotekę Kraków, którą kierował od stycznia 2017 r. Był członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, wiceprezesem Radia Kraków SA (2000–2004 r.) i członkiem Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA (1999–2003 r.). 
Stanisław Dziedzic był autorem ponad tysiąca publikacji, w tym kilkuset o charakterze naukowym i popularnonaukowym, publikowanych na łamach gazet i periodyków, m.in. takich jak: „Student”, „Ruch Literacki”, „Dziennik Polski”, Zeszyty Naukowe UJ”, „Zeszyty Naukowe KUL”, „Renowacje i Zabytki”, „Alma Mater”. Jego teksty przetłumaczono na piętnaście języków. Był także autorem lub współautorem 24 książek, m.in.: „Monografia Teatru 38”, „Krakowskie dziedzictwo kulturowe”, „Ojczyzna myśli mojej. Studia i szkice literackie”, „Skałka. Kościół i klasztor Paulinów w Krakowie”, „Serce Polski”, „Alma Mater Iagellonica”, „Złote więzienie Stanisława Augusta”, „Kraków to jest wielka rzecz”, „Portrety niepospolitych”. 
Większość jego publikacji dotyczyła historii literatury polskiej, fenomenu artystycznego i duchowego Krakowa oraz Ziemi Krakowskiej, zarządzania kulturą oraz ochrony dziedzictwa kulturowego. 
Opr. RK 
Źródło: www.krakow.pl