Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Abecadło niepodległości

Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
REZERWACJE
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat symboli narodowych – polskiego hymnu, flagi oraz godła.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 5–6 lat
Pałac Krzysztofory

Warsztaty przybliżające dzieciom podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji patriotycznej. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat symboli narodowych – polskiego hymnu, flagi oraz godła. Zapoznają się z wybranymi eksponatami ze zbiorów Muzeum Krakowa nawiązującymi do tematu spotkania. Ponadto dowiadują się, jakie znaczenie ma niepodległość i co to znaczy być patriotą. W części warsztatowej dzieci wykonują kokardy narodowe (kotyliony) będące jednym z narodowych symboli Polaków.

Podstawa programowa (zadania przedszkola)

Zadania przedszkola: 1, 2, 5, 8, 9, 12. Fizyczny obszar rozwoju dziecka (I.6, I.7); społeczny obszar rozwoju dziecka (III.2, III.6); poznawczy obszar rozwoju dziecka (IV.9, IV.10, IV.11, IV.12, IV.13)

Podstawa programowa (edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (1.4); edukacja plastyczna (2.1, 2.3); edukacja społeczna (1.4, 1.7, 2.2, 2.3); edukacja muzyczna (1.6, 1.7, 2.3)
Kolorowa fotografia przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
REZERWACJE
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały