Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Dole i niedole służącej

Kolorowa fotografia przedstawiająca dzwoneczek.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
60 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane.

UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane. Służąca – mieszkanka każdego szanującego się mieszczańskiego domu, bez pomocy której sprawne zarządzanie domostwem byłoby niemożliwe.

Lekcja muzealna

Służąca – mieszkanka każdego szanującego się mieszczańskiego domu, bez pomocy której sprawne zarządzanie domostwem byłoby niemożliwe. Uczestnicy dowiedzą się, kim były i z jakich warstw społecznych pochodziły kobiety pełniące rolę służących i w jakich warunkach przychodziło im mieszkać. Poznają także cały zestaw obowiązków, jakie spoczywały na ich barkach. Zwalczanie problemu uciążliwych insektów, trudy ręcznego prania czy szorowanie podłóg to tylko niektóre z ich zajęć. A czy po spełnieniu codziennych obowiązków służba mogła liczyć na zasłużony odpoczynek? Uczestnicy dowiedzą się, ile czasu wolnego przysługiwało służącym i w jaki sposób go wykorzystywano.

Podstawa programowa (wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja społeczna (III.2.6); edukacja plastyczna (V.3.1)

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Język polski (kl. IV–VI): I.2.11; Język polski (kl. VII–VIII): I.2.6, I.2.7; Plastyka (kl. IV–VI): I.1, III.6; Historia (kl. IV): I.2, III.1, III.3, III.4; Historia (kl. V–VIII): XIX.2, XXIII.4, XXX.4; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): II.1, II.2, II.4

Podstawa programowa (licea i technika)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): XXXI.6, XXXIV.1, XXXIV.2; Historia (zakres rozszerzony): XXXI.3

Muzealne opowieści

O tym jak radzono sobie kiedyś z insektami opowiada Michał Hankus.
Kolorowa fotografia przedstawiająca dzwoneczek.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
60 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały