Bilety onlineMuzeum dostępne
Strona korzysta z ciasteczek!

Dzieje Nowej Huty utrwalone w architekturze

Kolorowa fotografia przedstawiająca plac Centralny
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
120 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Na życzenie zamawiających możliwa jest modyfikacja trasy (tematyki) i czasu trwania spaceru.

Z Placu Centralnego do Arki Pana

Spacer, którego trasa wiedzie przez Plac Centralny, Aleję Róż, Teatr Ludowy i wybrane osiedla mieszkaniowe, pozwoli uczestnikom poznać reprezentatywne przykłady architektury socrealistycznej i modernistycznej Nowej Huty. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te style i dostrzegać różnice między nimi. W kontekst architektoniczny wpleciona jest narracja o historii Nowej Huty (m.in. walka o krzyż w roku 1960, działalność Teatru Ludowego, życie codzienne nowohucian).

Od Teatru Ludowego do kościoła w Mogile

Trasa spaceru umożliwi zapoznanie się z historią Nowej Huty w pigułce i odwiedzenie kilku kluczowych w jej przeszłości miejsc. Uczestnicy zobaczą przykłady architektury z lat 50. XX w. (Teatr Ludowy, Aleja Róż, Plac Centralny), poznają też miejsca planowanych, ale niezrealizowanych nowohuckich projektów (Park Ratuszowy, Łąki Nowohuckie).

Najstarsze nowohuckie osiedla

Wycieczka po najstarszych osiedlach nowohuckich – os. Wandy, os. Willowym, os. Na Skarpie. Uczestnicy poznają okoliczności ich budowy i decyzji, które wpłynęły na lokalizację Nowej Huty. Omówione zostaną również wybrane pojęcia odnoszące się do najstarszych nowohuckich osiedli, takich jak: socrealizm, bloki Adamskiego, miasto-ogród, jednostka dobrosąsiedzka.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Historia (kl. IV): I.1, I.2; Historia (kl. V–VIII): XXXVI.1, XXXVI.2, XXXVI.10, XXXVI.13, XXXVII.1, XXXVII.2, XXXVIII.1, XXXVIII.2, XXXVIII.3, XXXIX.1, XXXIX.2, XXXIX.3, XXXIX.4, XXXIX.5, XXXIX.6, XXXIX.7, XXXIX.8, XL.1, XL.2, XL.3

Podstawa programowa (licea)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): LI.1, LI.2, LI.4, LIII.1, LIII.2, LIV.2, 1944–1948, LV.1, LV.2, LV.6, LVI.1, LVI.2, LVI.3, LVI.4, LVII.1, LVII.2, LVII.3, LVII.4, LVII.5, LVII.6, LVII.7, LVIII.1, LVIII.2, LVIII.3; Historia (zakres rozszerzony): LI.1, LI.5, LV.1, LV.2, LVI.1, LVI.2, LVI.3, LVI.4, LVII.1, LVII.2, LVII.3, LVII.4, LVIII.1, LVIII.2, LVIII.3, LVIII.4; Historia i teraźniejszość: II.13, II.17, III.17

Branżowa szkoła I stopnia: Historia: X.1, X.12, XI.1, XI.3
Kolorowa fotografia przedstawiająca plac Centralny
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
120 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały