Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Historia harcerstwa w pigułce

Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Miejsce: Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.
Rezerwacje: harcerstwo@muzeumkrakowa.pl , tel. 12 61 92 414

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zapraszamy na lekcję muzealną z oprowadzaniem po wystawie stałej.

Wystawa „Harcerskie Ścieżki” opowiada o fenomenie i dziejach ruchu harcerskiego w Polsce. Spacer po wystawie jest dedykowany szczególnie osobom, które nie miały doświadczenia z harcerstwem. Zapraszamy zwłaszcza uczniów klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W trakcie zwiedzania uczestnicy dowiedzą się, czym był skauting oraz jak trafił na ziemie polskie, kim był Robert Baden-Powell, Olga i Andrzej Małkowscy czy Kazimierz Lutosławski. Poznają bogatą historię ruchu harcerskiego, jego tradycję i metodykę. Oprócz części poświęconej dziejom organizacji, zobaczą również jak harcerze pracują obecnie, co robią ciekawego, ile organizacji znajduje się pod patronatem prezydenta i czym się one między sobą różnią.

Podstawa programowa:

Szkoły podstawowe: Historia (kl. IV-VIII) wymagania ogólne: I.5, II.5; Historia (kl. IV): III.3, IV.14, IV.15; Historia (kl. V – VIII): XXIV.3, XXVII.1, XXX.1, XXX.4, XXXII.3, XXXIV.4, XXXIV.5, XXVI.3, XXXVII.2, XXXVIII.1, XXXIX.2, XL.2, XLI.2

Licea i technika:
Historia (zakres podstawowy): XXXIV.2, XXXV.3, XXXVIII.5, XLIII.2, XLVIII.7, LV.3; Historia (zakres rozszerzony): XLIII.1, LVII.1, LIX.1;
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Miejsce: Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.
Rezerwacje: harcerstwo@muzeumkrakowa.pl , tel. 12 61 92 414

Powiązane oddziały