Bilety onlineDeklaracja dostepnościENDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

„Poszli nasi w bój…”. Śladami miejsc związanych z czynem niepodległościowym w Krakowie w latach 1914–1918

Fotografia kolorowa przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Zapoznaj się z naszą pełną ofertą zajęć!

Spacer edukacyjny

Uwaga: warsztaty na zamówienie w ciągu całego roku, a szczególnie w okolicach Święta Niepodległości

Na mapie współczesnego Krakowa można odnaleźć wiele miejsc związanych z czynem niepodległościowym Polaków walczących o wolność w latach I wojny światowej. To z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa rozpoczynając tym samym polski czyn niepodległościowy w tym wielkim konflikcie zbrojnym. I to właśnie Kraków stał się pierwszym wyzwolonym miastem  na ziemiach polskich. Podczas spaceru poznamy najważniejsze miejsca związane  z czynem niepodległościowym w Krakowie w latach 1914 -18, w tym: Pałac Krzysztofory, Wieżę ratuszową, Drzewo Wolności, Magistrat (Pałac Wielopolskich), ul. Oleandry.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Szkoła podstawowa: Historia (kl. IV): (I.2), (II.1), IV.12; Historia (kl. V-VIII): XXVI.1, XXVI.3; Etyka (kl. IV-VIII): II.8.a, II.8.c

Podstawa programowa (szkoły ponadpodstawowe)

Szkoły ponadpodstawowe: Historia (zakres podstawowy): XXXVIII.1, XXXVIII.2, XXXVIII.3, XXXVIII.4; Historia (zakres rozszerzony): XXXVIII.1, XXXVIII.2, XXXVIII.3, XXXVIII.5
Fotografia kolorowa przedstawiająca Pałac Krzysztofory, oddział Muzeum Krakowa.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby80.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby80.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy80.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały