Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Rola opozycji nowohuckiej w historii Polski i Nowej Huty

Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
45–60 minut (do uzgodnienia)
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Nowa Huta planowana była jako wzorcowe miasto socjalistyczne i sztandarowe założenie Planu Sześcioletniego.

Lekcja muzealna dla uczniów klas VII–VIII
Czas trwania: 45–60 minut (do uzgodnienia)

Nowa Huta planowana była jako wzorcowe miasto socjalistyczne i sztandarowe założenie Planu Sześcioletniego. Jej mieszkańcy jednak wielokrotnie sprzeciwiali się systemowi, który ją stworzył. Pierwszym takim wielkim buntem nowohucian były wydarzenia z 1960 roku, które określa się jako „walkę o krzyż w Nowej Hucie”. Pod koniec lat 70. XX wieku pojawiła się nowohucka organizacja opozycyjna – Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy – odwołująca się do tamtych wydarzeń. Dekada lat 80. to czasy kilkudziesięciu manifestacji ulicznych oraz dwóch ważnych strajków – w 1981 i 1988 roku, a sama Nowa Huta uważana była za bastion Solidarności na południu Polski. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, w jakich okolicznościach doszło do wyżej wspomnianych wydarzeń, poznają historię ofiar śmiertelnych stanu wojennego w Nowej Hucie i podziemne pisma, które ukazywały się na jej terenie. Lekcja ilustrowana będzie archiwalnymi materiałami fotograficznymi ze zbiorów muzeum.

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Historia (kl. V–VIII): XXXVI.1, XXXVI.2, XXXVI.10, XXXVI.13, XXXVII.1, XXXVII.2, XXXVIII.1, XXXVIII.2, XXXVIII.3, XXXIX.1, XXXIX.2, XXXIX.3, XXXIX.4, XXXIX.5, XXXIX.6, XXXIX.7, XXXIX.8, XL.1, XL.2, XL.3

Podstawa programowa (licea)

Licea i technika: Historia (zakres podstawowy): LI.1, LI.2, LI.4, LIII.1, LIII.2, LIV.2, LV.1, LV.2, LV.6, LVI.1, LVI.2, LVI.3, LVI.4, LVII.1, LVII.2, LVII.3, LVII.4, LVII.5, LVII.6, LVII.7, LVIII.1, LVIII.2, LVIII.3; Historia (zakres rozszerzony): LI.1, LI.5, LV.1, LV.2, LVI.1, LVI.2, LVI.3, LVI.4, LVII.1, LVII.2, LVII.3, LVII.4, LVIII.1, LVIII.2, LVIII.3, LVIII.4; Historia i teraźniejszość: I.4, I.6, I.8, III.17, IV.10

Branżowa szkoła I stopnia: Historia: XI.1, XI.2, XI.3, XI.5, XII.2
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
45–60 minut (do uzgodnienia)
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych

Powiązane oddziały