Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

W czterech kątach pradziadków

Kolorowa fotografia przedstawiająca wnętrze jednego z pokoi domu mieszczańskiego. Na środku stół wraz z krzesłami, przy ścianach drewniane meble, na ścianach obrazy.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane.

UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane. Spotkaniu towarzyszą zajęcia plastyczne: każdy z uczestników wykona m.in. rysunek będący twórczą aranżacją jednego z pomieszczeń dawnego mieszkania.

Wizyta w dawnej kamienicy mieszczańskiej jest cennym źródłem wiedzy o życiu jej mieszkańców w XIX w. oraz we wcześniejszych epokach – w XVII i XVIII stuleciu. Dom mieszczański jest ilustracją dnia codziennego dawnych krakowian, miejscem ich pracy, życia rodzinnego i rozrywki. Zmieniające się wnętrza, rozmaite przedmioty w nich zgromadzone przybliżą uczestnikom warsztatów realia życia w dawnych epokach i pozwolą na ich porównanie z wyglądem obecnych mieszkań. Spotkaniu towarzyszą zajęcia plastyczne, podczas których każdy z uczestników wykona m.in. rysunek będący twórczą aranżacją jednego z pomieszczeń dawnego mieszkania.

Podstawa programowa (edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja plastyczna (V.2.1, V.2.2, V.3.1); edukacja społeczna (III.1.7, III.2.6)

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Plastyka (kl. IV–VIII): I.1, I.6, II.1, III.1, III.6; Historia (kl. IV): I.2, III.2, III.3, III.4; Historia (kl. V–VIII): XI.6, XIX.2, XXIII.4, XXX.4; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): II.1, II.2, II.4
Kolorowa fotografia przedstawiająca wnętrze jednego z pokoi domu mieszczańskiego. Na środku stół wraz z krzesłami, przy ścianach drewniane meble, na ścianach obrazy.
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
90 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia.

Regulamin lekcji muzealnych