Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Wyszukiwarka zajęć
Informacja dotycząca pracy w dniu 30 maja (Boże Ciało). Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Wyszukiwarka zajęć

Grupy odbiorców
Typ zajęć
Lokalizacja
Resetuj filtry
131 zajęć edukacyjnych
online W czterech kątach pradziadków – krakowska kamienica 100 lat temu Wyszukiwarka zajęć Kamienica Hipolitów UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane. Lekcja wzbogacona będzie o krótkie nagrania dźwiękowe oraz fragmenty nagrań z wnętrz Kamienicy Hipolitów. klasy IV-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
online Moja – Twoja – Nasza. Jak opowiadać o własnej historii? Wyszukiwarka zajęć Muzeum Podgórza Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z pojęciem dziedzictwa kulturowego. klasy IV-VIII online Tajemnice kopca Kraka Wyszukiwarka zajęć Muzeum Podgórza Wśród wielu tajemnic wspólnie odkryjemy, co mówią ukryte w ziemni przedmioty i czy sami możemy stworzyć nową teorię naukową… klasy IV-VIII online Idealne miasto – wizja i rzeczywistość Zagadnienia poruszane podczas zajęć to: historia Nowej Huty, układ urbanistyczny i wzorce architektoniczne, socrealizm i modernizm w architekturze, idea miasta-ogrodu i jednostki dobrosąsiedzkiej. klasy IV-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
online Sen o mieście idealnym Wyszukiwarka zajęć Muzeum Nowej Huty O tym, co znajdowało się na terenach Nowej Huty przed powstaniem kombinatu i o budowie nowego, idealnego miasta w kontekście historii PRL-u opowiada nasza lekcja. klasy IV-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
online Kraków – od osady przedlokacyjnej do współczesnego Krakowa Podczas zajęć uczestnicy poznają m.in. takie pojęcia jak gród, lokacja, jurydyka, aglomeracja, urbanizacja. klasy IV-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
online Od mieszczan do legionistów, czyli o krakowskich bohaterach narodowych Wyszukiwarka zajęć Pałac Krzysztofory Zajęcia mają charakter przekrojowy i obejmują wybrane postacie i wydarzenia z historii Krakowa. klasy IV-VIII,
szkoły ponadpodstawowe
online Znane i nieznane – wynalazki techniczne w dawnym domu Wyszukiwarka zajęć Kamienica Hipolitów UWAGA! - Ze względu na remont Kamienicy Hipolitów zajęcia w tym oddziale nie są obecnie realizowane. Zajęcia poświęcone są wynalazkom technicznym. klasy I-III,
klasy IV-VIII
online Legendy i zwyczaje krakowskie Wyszukiwarka zajęć Pałac Krzysztofory W trakcie zajęć dzieci poznają bogaty świat legend i zwyczajów krakowskich, które razem tworzą magiczny obraz miasta. klasy I-III,
klasy IV-VIII