Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Inauguracja projektu "Dostępne muzealne opowieści"

Reportaż z otwarcia

Muzeum to przestrzeń opowieści tworzonych wokół kolekcji.

T_MUSEUM_ONLINE_VIDEO_ALT

Audiodeskrypcja

T_VIDEO_AUDIODESC_ALT
Eksponaty, opatrzone krótką inwentaryzacyjną metryczką ukryte w przepastnych muzealnych magazynach, dzięki wystawom są na nowo odkrywane, zyskując drugie życie i stając się bohaterami nowych muzealnych opowieści. Niekiedy jednak, aby je poznać trzeba pokonać liczne ograniczenia związane z dostępnością. Wśród nich przeszkody w samodzielnym odwiedzeniu wystaw oraz bariery niepełnosprawności ograniczające możliwości pełnego poznania, ale także brak wiedzy, jak opowiadać o eksponatach interesująco, a zarazem zrozumiale dla wszystkich muzealnych gości. Projekt „Dostępne muzealne opowieści” jest zatem kolejnym krokiem Muzeum Krakowa w tworzeniu przyjaznej i dostępnej przestrzeni, w której każdy może odkryć muzealne zbiory, w jak najciekawszy i najpełniejszy sposób.

Tłumacz PJM

T_VIDEO_PJM_ALT