Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Krzysztofory nr 37

Informacje

miejsce wydania
Kraków
rok wydania:
2020
liczba stron
459
format:
20,5cm x 29cm
ilustracje:
czarno-białe

Zeszyt naukowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Spis treści/ Contents


Kolekcje/ Collections

Ewa Gaczoł - Kolekcja dagerotypów w zbiorach  Muzeum Krakowa - w 180-lecie wynalezienia fotografii
                  Daguerreotypes in the Collection of the Museum of Kraków - on the 180th Anniversary of the                   Invention of Photography

Wojciech Walanus - Fotografie z zakłdu Ignacego Kriegera w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki
                            Uniwersytetu Jagiellońskiego. Charakterystyka i perspektywy badawcze
                            Photographs from Ignacy Krieger's Studio in the Collection of the Photo Library of the
                            Jagiellonian University's Institute of Art History.
                            Main Characteristics and Research Perspectives

Joanna Strzyżewska - Lustro pamięci. O negatywach z Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
                               The Mirror of Memory. On the Negatives from the Museum of Science and Industry in
                               Kraków

Kamila Kłudkiewicz - The History and Role of the Institute of Art History Photo Archive in the 100 years of Art
                              History Research and Education in Poznań. General characteristics and the result of
                              preliminary research
                              Historia i rola Fototeki Instytutu Historii Sztuki w stuletniej historii nauczania historii
                              sztuki i badań naukowych w Poznaniu. Ogólna charakterystyka i wynik wstępnych badań

Kamila Wasilewska-Prędki - Fotografia żydowska w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w
                                        Krakowie
                                        Jewish Photographs in the Collection of the Seweryn Udziela Ethnographic
                                        Museum in Kraków


Wokół muzealiów/ Musealia in the Spotlight


Michał Szczerba - Album fotografii członków Towarzystwa Strzeleckiego Krakowskiego w zbiorach Muzeum
                         Krakowa
                         The Photo Album of the Members Kraków's Marksmen's Confraternity in the Holdings
                         of the Museum Kraków
Joanna Gellner - Między przedmiotem a podmiotem. Zwierzęta na fotografiach ze zbiorów Muzeum Krakowa
                        Between the Object and the Subject . Animals in the Photographs from the Collections
                        of the Museum of Kraków


Fotografowie/ Photographers


Anna Bednarek - Kriegerowie - biografia niemożliwa?
                        The Kriegers - an Impossible Biography?

Anna Bednarek - Nie tylko Kriegerowie. Footografowie Krakowa i jego zabytków w XIX wieku
                        Not only the Kriegers. The Photographers of Kraków and its Monuments in the 19th Century

Anna Kwiatek - Krakowianin o wielu pasjach. Fotografie amatorskie Mariana Plebańczyka w zbiorach Muzeum
                      Krakowa
                      A Cracovian of Many Passion. Marian Plebańczyk's Amateur Photographs in the Holdings of
                      the Museum of Kraków

Magdalena Kownacka - Rzeczywistość nie istnieje. Działalność Grupy Roboczej w Krakowie w drugiej połowie
                                 lat siedemdziesiątych XX wieku
                                 Reality Does Not Exist. The Activity of Grupa Robocza in Kraków in the Second Half
                                 of the 1970s


Fotografia w służbie nauki i sztuki/ Photography in the Service of Science and Art


Katarzyna Moskal - Fotografie szat liturgicznych w zbiorach Muzeum Krakowa jako źródło do odtworzenia
                            historii zabytku - wybrane przykłady
                            Photographs of Liturgical Vestments in the Holdings of the Museum of Kraków as a
                            Source for Reconstructing the History of an Artefact - Selected Examples

Wacław Szczepanik - Austro-węgierska wojskowa służba medyczna podczas I wojny światowej. Próba analizy
                              źródła ikonograficznego - albumu dr. Mieczysława Górki
                              Medical Service in the Austro-Hungarian Army during World War I. An Attempt at an
                              Analysis of an Iconographic Source - Dr Mieczysław Górka's Album

Iwona Kawalla-Lulewicz - Śródmiejskie place targowe Krakowa w fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa
                                   Kraków's Inner City Market Squares in the Photographs from the Collections of the
                                   Museum of Kraków

Iwona Kawalla-Lulewicz - Place targowe dawnych miast satelitzrnych Krakowa, jurydyk i osad podmiejskich w
                                   fotografii ze zbiorów Muzeum Krakowa
                                   The Market Squares of Kraków's Former Satellite Towns, Jurydyki, and Suburban
                                   Settlements in the Photographs from the Collections of the Museum of Kraków

Dominik Lulewicz - Zbiory fotograficzne Muzeum Krakowa jako źródło ikonograficzne do badań nad historią
                           kolei w Krakowie
                           The Photographic Collections of the Museum of Kraków as an Iconographic Source for
                           the Study of the History of the Railways in Kraków

Mateusz Niemiec - Fotografia jako źródło w badaniach nad krajobrazem historycznym - wybrane problemy
                           Photography as a Source in the Research on Historical Landscape - Selected Problems

Elżbieta Firlet - Stare i nowe w rejonie ulicy Zabłocie w Krakowie. Historia w fotografii zapisana
                      The Old and the New in the Zabłocie Street Area in Kraków. History Encoded in Photography

Magdalena Skrejko - Światłoryt - metoda adaptacji sztuk wizualnych na podstawie wybranych fotografii ze
                              zbiorów Muzeum Fotografii w Krakowie
                              Światłoryt - a Method of Adapting Visual Arts Demonstrated on Selected Photographs
                              from the Holdings of the Museum of Photography in Kraków


Konserwacja/ Conservation


Zofia Kaszowska, Ryszard Antoni Wójcik, Karina Niedzielska - Kilka słów o czarno-białych negatywach
                         fotograficznych i możliwościach ich identyfikacji
                         A Few Words on Black-and-White Photographic  Negatives and the Possibilities of Their
                         Identification

Uta Hanusek - Wybrane problemy konserwacji prewencyjnej na przykładzie konserwacji archiwalnych
                     materiałów fotograficznych
                     Selected Problems of Preventive Conservation Demonstrated on the Example of the
                     Conservation of Archival Photographic Materials

Daria Pilch - Wybrane zagadnienia dotyczące budowy i sporządzania negatywów kolodionowych na
                  podłożu szklanym w zakładzie rodziny Kriegerów
                  Selected Issues Concerning the Characteristics and Production of Collodion Negatives Glass
                  Supports at the Studio of the Krieger FamilyMuzealne sprawy/ Museum Issues


Joanna Gellner, Anna Kwiatek - Urodziny Ignacego Kriegera - podsumowanie i wnioski
                                            Ignacy Krieger's Birthday - Summary and Conclusions

Katarzyna Bury - Muzeum Podgórza - podsumowanie realizacji projektu
                        The Podgórze Museum - a Summary of the Project's Execution

Jacek Salwiński - Kronika działalności Muzeum Krakowa w 2018 roku
                         The Chronicle of Activity of the Museum of Kraków in 2018


Wspomnienia pośmiertne/ Posthumous Tributes


Jacek Salwiński - Greta Czupryniak, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (1963-2019)
                         Greta Czupryniak, Curator at the Historical Museum of the City of Kraków (1963-2019)

Wacław Passowicz - Inżynier Zdzisław Maj (1934-2019). "Człowiek o dobry jak chleb"
                            Engineer Zdzisław Maj (1934-2019). "A Man as Good as Bread"

Wacław Passowicz - Tamara Petryk (1939-2019)

Ewa Gaczoł - Dr Ryszard Antoni Wójcik (1957-2019)

Informacje

miejsce wydania
Kraków
rok wydania:
2020
liczba stron
459
format:
20,5cm x 29cm
ilustracje:
czarno-białe