Bilety onlineMuzeum dostępne
Ustawienia prywatności
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Aby uzyskać więcej informacji i spersonalizować swoje preferencje, kliknij „Ustawienia”. W każdej chwili możesz zmienić swoje preferencje, a także cofnąć zgodę na używanie plików cookie na poniższej stronie.
Polityka prywatności
*Z wyjątkiem niezbędnych

Zgłaszanie nieprawidłowości

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

W związku z realizacją obowiązków nałożonych umową zawartą z MKiDN w dniu 30.04.2024 r. o dofinansowanie nr FENX.07.01-IP.04-0001/23-00 Projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty” FENX.07.01-IP.04-0001/231 – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zawiadamia, że informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego - dostępne są na stronie:

https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zglaszanie-nieprawidlowosci/
Muzeum informuje nadto o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej (tj. Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) lub Instytucji Pośredniczącej (tj.Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z KPON (Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm) lub z KPP (Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. UE C 202 z 7.06.2016, str. 389).

Sygnały, zgłoszenia i lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności Projektu z postanowieniami KPP/KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektu lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):
1) poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa,
2) skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
3) formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,
4) mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres email: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl