Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

40 lat Ulicy Pomorskiej

Kolorowe zdjęcie oddziału

Zapraszamy do wzięcia udziału w 40-leciu naszego oddziału!

W 2021 r. mija  40 lat od utworzenia oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2. W tym samym czasie będzie mijać 10 lat od otwarcia stałej wystawy multimedialnej „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956”. Dla nas „krakowianie” to nie tylko osoby urodzone i na stałe mieszkające w Krakowie, ale także postacie których los związał z naszym miastem. „Ulica Pomorska” to miejsce pamięci narodowej którego podstawowym zadaniem jest kultywowanie pamięci ofiar i upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń, jakie się rozegrały w tym miejscu w latach 1939- 1945 oraz w Krakowie w latach stalinowskiego terroru. Na stałe wpisaliśmy się w krajobraz miasta jako miejsce działalności edukacyjnej, debat czy spotkań ze świadkami historii i ich rodzinami. Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na cykl pt. „40 lat Ulicy Pomorskiej”, który uświetni rocznicę naszego powstania i przypomni najważniejsze aspekty naszej działalności.

WRZESIEŃ

10.09 - 13.09 Dni Pamięci Ofiar Gestapo

PAŹDZIERNIK

12.10, godz. 18:00 - Prezentacja filmu „Żołnierz Rzeczypospolitej” o Edwardzie Bzymku-Strzałkowskim, więźniu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów w Krakowie.  Prezentacja połączona z autorskim spotkaniem z twórcami filmu.
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.


26.10, godz. 18:00 - Wykład: „Tajemnica pewnej książki. Pamiątka po Edwardzie Heilu, komendancie krakowskich Szarych Szeregów” (Tomasz Stachów).
Wstęp wolny.
Pasją Edwarda Heila było harcerstwo. Jeszcze przed I wojną  światową związał się z ruchem skautowym, by w 1937 r. zostać harcmistrzem. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym społecznie, dla którego słowo patriotyzm znaczyło bardzo wiele. Po wybuchu II wojny światowej nie przerwał swojej pracy wychowawczej z młodzieżą, którą przygotowywał do stawiania oporu okupantowi. Gestapo nie tolerowało takiej działalności, dlatego groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo. By chronić swoje życie na wypadek aresztowania często nosił ze sobą pewna tajemnicza książkę… Niestety, tą walkę osobiście przegrał.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

LISTOPAD

6.11, godz. 12:00 - Spacer edukacyjny: Niedoceniane piękno krowoderskich kamienic. Spojrzenie okiem fotografa (Mariusz Bembenek, Radny Dzielnicy V).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
W latach 20. i 30. XX w. na ternie dzisiejszej Krowodrzy budownictwo mieszkaniowe weszło w okres prosperity. Rodzimi architekci nie ulegali wpływom artystów zachodnich, zachowując w swoich projektach charakterystyczne elementy tradycyjnego stylu przejawiającego się w pięknie sztuki dekoracyjnej. Wygląd tutejszych kamienic nawiązuje do architektury modernizmu, stanowiąc przy tym rozwinięcie myśli architektonicznej szkoły krakowskiej łączącej atrakcyjną wizualnie stylizację z funkcjonalnością.
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

16.11, godz. 18:00 - Prezentacja Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Gość specjalny: Dyrektor Muzeum Więzienia Pawiak, Joanna Gierczyńska
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

30.11, godz. - 18:00 Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Oni grobu nie mają. Pięć epizodów z życia i śmierci Jadwigi Karłowskiej”.
Film opowiada o zamordowanym w siedzibie Gestapo przy ul. Pomorskiej gen. Rostworowkim i ukrywającej go w Krakowie rodzinie Karłowskich. Prezentacja połączona będzie z autorskim spotkaniem twórcami filmu.
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

GRUDZIEŃ

07.12, godz. 18.00 - „..abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski”-  Sylwetka gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” i pamiątki po nim na wystawie Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956 (Tomasz Stachów).
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

14.12, godz. 17:00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” (Grzegorz Jeżowski).
Cena: 10 zł (bilet ulgowy)
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

21.12, godz. 18:00 - Wykład: „Kamienie rzucone na szaniec” (Tomasz Stachów).
Wstęp wolny
Uczestnikom zostanie przybliżona tragiczna historia chłopców i dziewcząt z konspiracyjnego plutonu harcerskiego „Alicja”. Wykorzystamy do tego celu fragmenty wystawy stałej, znajdującej się w  oddziale Muzeum Krakowa – Ulica Pomorska. Posłużą nam do tego także wnętrza cel aresztu gestapo, gdzie byli oni przetrzymywani. W ten sposób opowiemy o młodości członków plutonu „Alicja”, która przypadła na trudny czas okupacji niemieckiej, oraz o dramatycznych okolicznościach, które tę młodość przerwały.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.
Kolorowe zdjęcie oddziału

Powiązane oddziały