Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Informujemy, że Centrum Obsługi Zwiedzających przeniosło się do Pałacu Krzysztofory. Serdecznie zapraszamy!
Strona korzysta z ciasteczek!

40 lat Ulicy Pomorskiej

Kolorowe zdjęcie oddziału

Zapraszamy do wzięcia udziału w 40-leciu naszego oddziału!

W 2021 r. mija  40 lat od utworzenia oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa przy ul. Pomorskiej 2. W tym samym czasie będzie mijać 10 lat od otwarcia stałej wystawy multimedialnej „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956”. Dla nas „krakowianie” to nie tylko osoby urodzone i na stałe mieszkające w Krakowie, ale także postacie których los związał z naszym miastem. „Ulica Pomorska” to miejsce pamięci narodowej którego podstawowym zadaniem jest kultywowanie pamięci ofiar i upowszechnianie wiedzy na temat wydarzeń, jakie się rozegrały w tym miejscu w latach 1939- 1945 oraz w Krakowie w latach stalinowskiego terroru. Na stałe wpisaliśmy się w krajobraz miasta jako miejsce działalności edukacyjnej, debat czy spotkań ze świadkami historii i ich rodzinami. Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na cykl pt. „40 lat Ulicy Pomorskiej”, który uświetni rocznicę naszego powstania i przypomni najważniejsze aspekty naszej działalności.

CZERWIEC

18.06, godz. 18:00 - Spotkanie wspomnieniowe: 40 lat „Ulicy Pomorskiej”.
Zapraszamy na spotkanie z byłymi i czynnymi pracownikami Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami i refleksjami związanymi z funkcjonowaniem „Ulicy Pomorskiej od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

28.06, godz. 18:00 -  Spacer edukacyjny „Ślady okupacji niemieckiej na terenie Krowodrzy” ( Mariusz Bembenek, radny V Dzielnicy).
Publiczne utworzenie niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej na terenie dzisiejszej Krowodrzy ogłoszono w czerwcu 1940 r. Jej centralna ulicą miała być Reichstrasse (przed wojną ul. Wybickiego, dziś ul. Królewska). Od 1944 roku w najbliższej okolicy zaczęto budować schrony przeciwlotnicze, które miały być ratunkiem dla tutejszych Niemców zaskoczonych na ulicy w czasie nalotu. Rozpoczęto również budowę wzorcowego osiedla domków wielorodzinnych,  usytuowanych wzdłuż Reichstrasse.
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

LIPIEC

13.07, godz. 17:00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” (Grzegorz Jeżowski.
Cena: 10 zł (bilet ulgowy).
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

17.07, godz. 12:00 - Spacer edukacyjny „Straty wojenne Krakowa” (Tomasz Stachów).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
Na przykładzie wybranych miejsc w Krakowie zostaną przedstawione straty w dziedzinie dziedzictwa materialnego i ludnościowego w okresie okupacji niemieckiej. Wiele zdawałoby się nieszczególnie interesujących kamienic znajdujących się na trasie spaceru skrywa często dramatyczną, a zarazem bardzo ciekawą historię lat II wojny światowej.
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

27.07, godz. 12:00 - Spacer edukacyjny „Śladami pamięci XX w. wzdłuż Ulicy Karmelickiej” (Tomasz Stachów).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
Ulica Karmelicka jest jedną z reprezentacyjnych ulic Krakowa. Na przestrzeni XX wieku była świadkiem wielu ciekawych ale też i dramatycznych wydarzeń w historii naszego miasta i kraju. Jej zabudowa niewiele się zmieniła, przez co spacerując wzdłuż jej traktu, jest nam łatwiej przenieść się w czasie.
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

SIERPIEŃ

8.08, godz. 12:00 - Spacer edukacyjny „Śladami pamięci XX w. wzdłuż Ulicy Karmelickiej” (Tomasz Stachów).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
Ulica Karmelicka jest jedną z reprezentacyjnych ulic Krakowa. Na przestrzeni XX wieku była świadkiem wielu ciekawych ale też i dramatycznych wydarzeń w historii naszego miasta i kraju. Jej zabudowa niewiele się zmieniła, przez co spacerując wzdłuż jej traktu, jest nam łatwiej przenieść się w czasie. 
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

10.08, godz. 18:00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” (Tomasz Stachów)

Cena: 10 zł (bilet ulgowy)
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.


24.08. godz. 12:00 - Spacer:  Śladami westerplatczyków w Krakowie (Grzegorz Jeżowski).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
Na przykładzie losów kapitana Franciszka Dąbrowskiego oraz kapitana lekarza Mieczysława Słabego, którzy we wrześniu 1939 roku walczyli w obronie Westerplatte. W latach powojennych ich losy były z miejscami na terenie Krakowa.
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

WRZESIEŃ

10.09 - 13.09 Dni Pamięci Ofiar Gestapo

25.09, godz. 12:00 - Spacer edukacyjny: Niedoceniane piękno krowoderskich kamienic. Spojrzenie okiem fotografa (Mariusz Bembenek, Radny Dzielnicy V).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
W latach 20. i 30. XX w. na ternie dzisiejszej Krowodrzy budownictwo mieszkaniowe weszło w okres prosperity. Rodzimi architekci nie ulegali wpływom artystów zachodnich, zachowując w swoich projektach charakterystyczne elementy tradycyjnego stylu przejawiającego się w pięknie sztuki dekoracyjnej. Wygląd tutejszych kamienic nawiązuje do architektury modernizmu, stanowiąc przy tym rozwinięcie myśli architektonicznej szkoły krakowskiej łączącej atrakcyjną wizualnie stylizację z funkcjonalnością.
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

PAŹDZIERNIK

12.10, godz. 18:00 - Prezentacja filmu „Żołnierz Rzeczypospolitej” o Edwardzie Bzymku-Strzałkowskim, więźniu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów w Krakowie.  Prezentacja połączona z autorskim spotkaniem z twórcami filmu.
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

16.10, godz. 12:00 - Spacer edukacyjny: Miejsca Pamięci i historii II wojny światowej na terenie Krowodrzy (Andrzej Chytkowski).
Cena: 10 zł
Start: Ulica Pomorska
Zapraszamy stacjonarnie do 50 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

26.10, godz. 18:00 - Wykład: „Tajemnica pewnej książki. Pamiątka po Edwardzie Heilu, komendancie krakowskich Szarych Szeregów” (Tomasz Stachów).
Wstęp wolny.
Pasją Edwarda Heila było harcerstwo. Jeszcze przed I wojną  światową związał się z ruchem skautowym, by w 1937 r. zostać harcmistrzem. Był człowiekiem niezwykle zaangażowanym społecznie, dla którego słowo patriotyzm znaczyło bardzo wiele. Po wybuchu II wojny światowej nie przerwał swojej pracy wychowawczej z młodzieżą, którą przygotowywał do stawiania oporu okupantowi. Gestapo nie tolerowało takiej działalności, dlatego groziło mu śmiertelne niebezpieczeństwo. By chronić swoje życie na wypadek aresztowania często nosił ze sobą pewna tajemnicza książkę… Niestety, tą walkę osobiście przegrał.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

LISTOPAD

09.11, godz. 18:00 - Prezentacja projektu realizowanego przez Radę Dzielnicy V „Wirtualne spacery po Krowodrzy”
Gość specjalny: Radna Dzielnicy V, Marzena Kopeć.
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

16.11, godz. 18:00 - Prezentacja Muzeum Więzienia Pawiak, Oddziału Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Gość specjalny: Dyrektor Muzeum Więzienia Pawiak, Joanna Gierczyńska
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

30.11, godz. - 18:00 Prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Oni grobu nie mają. Pięć epizodów z życia i śmierci Jadwigi Karłowskiej”.
Film opowiada o zamordowanym w siedzibie Gestapo przy ul. Pomorskiej gen. Rostworowkim i ukrywającej go w Krakowie rodzinie Karłowskich. Prezentacja połączona będzie z autorskim spotkaniem twórcami filmu.
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

GRUDZIEŃ

07.12, godz. 18.00 - „..abym mógł żyć i umierać jak prawy żołnierz polski”-  Sylwetka gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” i pamiątki po nim na wystawie Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956 (Tomasz Stachów).
Wstęp wolny.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

14.12, godz. 17:00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956” (Grzegorz Jeżowski).
Cena: 10 zł (bilet ulgowy)
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.

21.12, godz. 18:00 - Wykład: „Kamienie rzucone na szaniec” (Tomasz Stachów).
Wstęp wolny
Uczestnikom zostanie przybliżona tragiczna historia chłopców i dziewcząt z konspiracyjnego plutonu harcerskiego „Alicja”. Wykorzystamy do tego celu fragmenty wystawy stałej, znajdującej się w  oddziale Muzeum Krakowa – Ulica Pomorska. Posłużą nam do tego także wnętrza cel aresztu gestapo, gdzie byli oni przetrzymywani. W ten sposób opowiemy o młodości członków plutonu „Alicja”, która przypadła na trudny czas okupacji niemieckiej, oraz o dramatycznych okolicznościach, które tę młodość przerwały.
Zapraszamy stacjonarnie do 15 osób. W przypadku możliwości podniesienia limitu będziemy informować. Rejestracja przez Centrum Obsługi Zwiedzających: info@muzeumkrakowa.pl lub tel.: 12 426 50 60.
Kolorowe zdjęcie oddziału

Powiązane oddziały