Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Akcja "Wokół nas" w ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2024 r

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i średnich z Krakowa i okolic do udziału w akcji „Wokół nas”. Organizowana ona jest w ramach tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo w oddziale Muzeum Krakowa „Ulica Pomorska”.

Prosimy o przesyłanie do nas zdjęć miejsc pamięci związanych z wydarzeniami lub osobami z czasu II wojny światowej w Krakowie. Akcja jest skierowana do młodzieży szkół podstawowych i średnich, dla których pamięć o okupacji niemieckiej 1939 – 1945 jest bliska sercu.
Zależy nam na pokazaniu upamiętnień, bądź miejsc zasługujących na upamiętnienie, znajdujących się jak najbliżej miejsca zamieszkania, szkoły czy instytucji z którą czujecie się związani. Chcielibyśmy głównie przypomnieć osoby i wydarzenia, które nie są powszechnie znane, a o których przetrwała pamięć jedynie w najbliższym gronie lub według uczestników akcji szczególne zasługują na wspomnienie.
Warunkiem wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu jest przesłanie zdjęcia na którym będzie się znajdować konkretny obiekt związany z historią okupacji niemieckiej w Krakowie oraz osoba lub grupa osób, która troszczy się o miejsce lub po prostu pamięta o nim. Chcielibyśmy usłyszeć również historię wspominanych ludzi i wydarzeń, a także dowiedzieć się dlaczego akurat to miejsce przykuło Waszą uwagę?
Nadesłane prace i krótkie opisy miejsc znajdą się na przygotowywanej przez nas wystawie plenerowej, która będzie prezentowana w ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo na placu Inwalidów w Krakowie. Fotografie oraz towarzyszące im historie będą za zgodą autorów udostępniane również na profilu Facebooka oddziałów Muzeum Krakowa. Uczestnicy akcji zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym Apelu Pamięci w dniu 13 września tego roku, przed tablicą pamiątkową przy ulicy Pomorskiej 2, w ramach wspomnianych uroczystości Dni Pamięci.

Specyfikacja zdjęć
Nadesłane fotografie muszą być wykonane w formacie JPG lub tiff i być w rozdzielczości powyżej 3,5 MB, by można było je reprodukować na wystawie plenerowej.
Muszą zawierać opis w pliku formacie Word, w którym będą zawarte następujące informacje:
1.    Autor zdjęcia
2.    Nazwa miejsca
3.    Osoby występujące na zdjęciu
4.    Data wykonania fotografii
5.    Zdarzenie lub osoba, które chcemy upamiętnić
6.    Krótki opis wydarzenia lub osoby z którymi dane miejsce jest związane
7.    Dlaczego to miejsce zwróciło Waszą uwagę?  (pkt. 6 i 7 - razem maks. 200 wyrazów)

Zgłoszenia
Zgłoszenie oprócz przesłanych fotografii i ich opisu musi ponadto zawierać zeskanowane lub sfotografowane następujące wypełnione dokumenty (znajdujące się w załącznikach regulaminu):
  • Formularz zgłoszenia
  • Właściwe oświadczenia Rodo (dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich)
Prace należy przesyłać do 08 lipca 2024 r. na  adres: dnipamieci@muzeumkrakowa.pl

Regulamin akcji Wokół nas

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków rady dzielnicy V Krowodrza

Powiązane oddziały