Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Program XVI Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego „Dziedzictwo rzeki” w Krakowie

Szczegółowy program w załączniku na końcu strony.

Informacje o konferencji

Zakończyliśmy już rejestrację uczestników do udziały w konferencji w wersji pełnej (płatną). Ciągle można wziąć udział w odczytach i panelach dyskusyjnych, bez konieczności rejestracji. 
Konferencja będzie również transmitowana na profilu Przystań Muzeum / Muzeum Krakowa - Strona główna | Facebook

Formularz rejestracyjny

Osoby, które wybiorą opcję pełną mogą już uiszczać opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł na rachunek Muzeum Krakowa 95 1020 2892 0000 5102 0591 0361. Prosimy w tytule przelewu wpisać "Dziedzictwo rzeki" oraz dane do faktury (imię i nazwisko, adres - w przypadku osób fizycznych oraz NIP, nazwę i adres - w przypadku instytucji). Jeśli tych danych zabraknie faktura zostanie wystawiona na dane z przelewu. Fakturę będzie można odebrać w formie papierowej w biurze konferencji (w czasie jej trwania). W razie wątpliwości w kwestiach wpłaty proszę o kontakt z ksiegowosc@muzeumkrakowa.pl w tytule proszę zamieścić "Dziedzictwo rzeki".

17.05.2023:

Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35), Sala Miedziana
 • 9.00 – 10.00 - Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.30 - Rozpoczęcie, powitanie gości, przemówienia gospodarzy
 • 10.30 – 12.30 - Sesja historyczna cz. I
  • Prof. dr hab. Andrzej Chwalba, Znaczenie Wisły w dziejach Polski (Uniwersytet Jagielloński)
  • Prof. dr hab. Zdzisław Noga, Przeprawy na górnej Wiśle w końcu XVIII w. (Muzeum Krakowa i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
  • Dr hab inż. Jerzy Litwin, Austriacka Flotylla Wiślana w Krakowie w dokumentacji fotograficznej z okresu I wojny światowej (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
  • Dr Mirosław Kuklik, Rybacy kaszubscy z Półwyspu Helskiego w międzywojennych relacjach Jerzego Bandrowskiego (Muzeum Helu i Urząd Miejski we Władysławowie)
 • Dyskusja
 • 12.30 – 13.00 - Przerwa kawowa
 • 13.00 – 15.00 - Sesja historyczna cz. II
  • Zuzanna Mikołajek-Kiełb, Na brzegu życiodajnej rzeki. Renesansowe i barokowe grafiki z nadrzecznymi widokami miast polskich ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
  • Piotr Prejs, Nowe znalezisko drewnianej stewy dziobowej z Wisły w Warszawie (Stowarzyszenie Archeologów Jutra)
  • Dr Radosław Michna i Tomasz Izajasz, Tratwy, tartaki i wpływ rzeki Brdy oraz Kanału Bydgoskiego na rozwój przemysłu drzewnego na drodze wodnej Wisła – Odra (Muzeum Kanału Bydgoskiego)
  • Jadwiga Klim, Tradycyjne drewniane łodzie na dolnej Wiśle (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
  • Dyskusja
 • 15.00 – 16.30 - Przerwa obiadowa*
 • 16.30 – 18.00 - Panel dyskusyjny „Muzea a rzeka” - spotkanie z dyrektorami muzeów rzecznych. Rozmowa będzie dotyczyć specyfiki działań muzeów w zakresie gromadzenia i prezentowania dziedzictwa rzecznego.
 • 19.00 - Spotkanie w „SPOTCe” (Sali Spotkań Krakowian) – poznajmy się w czasie kuluarowych rozmów i kolacji*

18.05.2023:

Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35), Sala Miedziana
 • 9.30 – 12.00 - Sesja dziedzictwo
  • Dr Andrzej Szoka, Ku źródłom płyną rzeki - niematerialne dziedzictwo kulturowe Wisły: między kontynuacją a rekonstrukcją (Muzeum Krakowa)
  • Iwona Pomian, Od skarbu do zabytku. Podwodne dziedzictwo kulturowe i jego ochrona w polskiej strefie Bałtyku (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
  • Michał Kępski, Dziedzictwo wody. Przypadek rzeki Warty w Poznaniu (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskie Centrum Dziedzictwa)
  • Dr Artur Trapszyc, Rzeka i jej onomastyczne korelaty. Nazwy wodne w świetle ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (Muzeum Etnograficzne w Toruniu)
  • Sławomir Dylewski, Ostatni Flis Kanałem Elbląskim (Stowarzyszenie Miłośników Kanału Elbląskiego Navicula)
  • Dyskusja
 • 12.00 – 12.30 -  Przerwa kawowa
 • 12.30 – 14.30 - Sesja poświęcona sprawom muzealnym – rzeka
  • Robert Zydel, „Wiślana Ekspedycja Etnograficzna” Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
  • Aleksander Ostasz, Odra w działalność Muzeum Oręża Polskiego oraz Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
  • Paweł Urbanowski, Muzeum Handlu Wiślanego FLIS – nowy odział Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu (Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu)
  • Barbara Kalinowska, Niebieska wystawa, czyli opowieść o mieście i rzece (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce)
  • Dyskusja
 • 14.30 – 16.00 -  Przerwa obiadowa*
 • 16.00 – 17.30 - Panel dyskusyjny „Ludzie rzeki”. Rozmowa na temat odradzającego się flisactwa w obliczu wpisu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Do dyskusji zaproszono „drewniaków” czyli neo-flisaków z kilku ośrodków w Polsce.
„Przystań Muzeum” – Bulwar Rodła (przy ujściu Rudawy do Wisły)
 • 18.30 - Spotkanie w „Przystani Muzeum”, rejs po Wiśle drewnianymi jednostkami ze zwiedzaniem Krakowa*

19.05.2023:

Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35), Sala Miedziana 
 • 9.00  – 11.30         Sesja poświęcona sprawom muzealnym - morze
  • Dr Robert Domżał, Muzealnictwo morskie i ochrona morskiego dziedzictwa kulturowego w latach kryzysu (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
  • Prof. dr hab. Iryna Shandra, dr Olha Birova, Prywatne muzeum morskie w Charkowie: hobby, które stało się powołaniem (Państwowa Akademia Kultury w Charkowie)
  • Dr hab. Waldemar Ossowski, „Morska Brama Rzeczypospolitej” koncepcja nowej wystawy stałej w Twierdzy Wisłoujście (Muzeum Gdańska)
  • Dr Tomasz Budzan, Pierwsze muzeum morskie w Odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum Stanisława hr. Ledóchowskiego (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
  • Dr Tomasz Bednarz i Wojciech Joński, Pojazdy podwodne w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i ich digitalizacja 3D (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
  • Dyskusja
 • 11.30  – 12.00 - zakończenie konferencji
Oddziały Muzeum Krakowa
 • Od 12.00 Wizyty studyjne w oddziale MK Thesaurus Cracoviensis, spotkania z pracownikami Muzeum*
* Punkt programu dla osób, które wniosły opłatę konferencyjną.

Program

Powiązane aktualności