Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego „Dziedzictwo rzeki” w Krakowie

Archiwalna fotografia Łódź pływająca na Wiśle. W tle Wawel

Z przyjemnością informujemy, że XVI Konferencja Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego odbędzie się w dniach 17-19 maja 2023 r. w Krakowie.

Konferencje Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego na trwałe wpisały się do kalendarza muzealnych wydarzeń w kraju. Podczas odbywających się co 2 lata spotkań dokonujemy podsumowania dotychczasowych działań oraz badamy przyszłe kierunki aktywności na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa morskiego i rzecznego. Wydarzenia organizowane są w różnych ośrodkach w całym kraju, co umożliwia poznanie regionu i specyfiki działania naszych instytucji. Znaczącym dorobkiem konferencji są wydawane każdorazowo materiały pokonferencyjne.

W ostatnim czasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń związanych z dziedzictwem rzeczno-morskim. Flisactwo zostało wpisane na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, flis wiślany – tradycja budowa łodzi drewnianych oraz żegluga wiślana trafiły do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Polska ratyfikowała Europejską Konwencje o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego. Konferencja została więc zatytułowana „Dziedzictwo rzeki”; wokół owego dziedzictwa materialnego i niematerialnego będą skupiały się tematy referatów.

Najbliższa jej edycja jest organizowana wspólnie przez Muzeum Krakowa i Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Będzie się odbywała w zmodyfikowanej formule. Wszystkie wystąpienia będą otwarte dla publiczności i będzie można ich wysłuchać bez wnoszenia opłaty konferencyjnej.

Informacje organizacyjne

Zależy nam też, by konferencja była okazją do integracji środowiska oraz wymiany myśli i doświadczeń również w mniej oficjalnej atmosferze, dlatego dla osób, które wniosą opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł przygotowane będą obiady (17 i 18 maja), integracyjne spotkanie (17 maja), rejs po Wiśle tradycyjnymi drewnianym jednostkami, zwiedzanie Krakowa z perspektywy rzeki, wizyta w „Przystani Muzeum” (18 maja) oraz wizyty studyjne w oddziałach Muzeum Krakowa (19 maja).

Zgłoszenia tematów referatów wraz z abstraktem prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres m.niemiec@muzeumkrakowa.pl i j.klim@nmm.pl

Miejsce – Muzeum Krakowa, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35), Sala Miedziana

Szczegółowy program zostanie przedstawiony w kolejnym komunikacie, po nadesłaniu przez uczestników zgłoszeń.

Teksty do wydawnictwa pokonferencyjnego powinny zostać przygotowane zgodnie z reżimem naukowym według instrukcji, którą prześlemy w kolejnych komunikatach.
Archiwalna fotografia Łódź pływająca na Wiśle. W tle Wawel

Powiązane oddziały