Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Konkurs o Tytuł Małego Króla Kurkowego

Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Muzeum Krakowa zaprasza do udziału w 19. edycji konkursu o tytuł Małego Króla Kurkowego, adresowanego do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych.

Konkurs jest trzyetapowy.

Pierwszym etapem konkursu jest  oprowadzanie po Trasie Obronności (Barbakan - Mury Obronne - Celestat), odpłatny warsztat edukacyjny o tematyce bronioznawczej oraz krzyżówka i test wiedzy z zakresu historii fortyfikacji oraz obronności Krakowa, wiedzy zdobytej podczas warsztatu. Dwudziestu Uczestników, którzy otrzymają najwyższą ilość punktów łącznie (test wiedzy plus krzyżówka), przechodzi do drugiego etapu. 
Do zapisów na zajęcia pierwszego etapu oraz umówienia terminu zajęć zapraszamy nauczycieli, rodziców, opiekunów uczestników konkursu poprzez kontakt telefoniczny pod numer 12 431 75 90 (wew. 25) lub mailowy: celestat@muzeumkrakowa.pl.
Organizacja warsztatów jest możliwa do dnia 25 maja.

Drugi etap – finał odbywa się 28.05.2022 r. o godzinie 10:00 w Oddziale Celestat, ul. Lubicz 16 w Krakowie i Parku Strzeleckim.

Uczestnicy w obecności przedstawicieli krakowskiego Bractwa Kurkowego – króla, marszałków i ceremoniarza – biorą udział w pięciu konkurencjach sprawnościowych: strzelanie z łuku, rzut lotkami do tarczy, rzut do celu ringo, rzut piłeczkami do celu oraz strzelanie z kuszy. Uczestnicy zdobywają punkty. Po zsumowaniu punktów zdobytych w poszczególnych konkurencjach sprawnościowych pięciu Uczestników z najwyższą liczbą punktów przechodzi do trzeciego etapu.

Trzeci etap – ścisły finał odbywa się 28.05.2022 r. o godzinie 12:30 w Oddziale Celestat, ul. Lubicz 16 w Krakowie, i Parku Strzeleckim.

Podczas ścisłego finału wyłonieni zostają Zwycięzcy. Uczestnicy rzucają lotkami do kura z balonów. Uczestnik, który trafi ostatni balon, zostaje Małym Królem Kurkowym, natomiast uczestnicy, którzy trafią w przedostatni i trzeci od końca balon otrzymają tytuły Małych Marszałków Kurkowych.

Uroczyste ogłoszenie Zwycięzców Konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 28 maja 2022 r.  po zakończeniu etapu trzeciego około godziny 13:30 w Oddziale Celestat / Parku Strzeleckim.
Kolorowy baner reklamujący wydarzenie

Regulamin konkursu

Powiązane oddziały