Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Rejestracja na IX Bieg Pamiętaj z nami 2023 trwa! Szczegóły w zakładce Wydarzenia >> Aktualności.
Strona korzysta z ciasteczek!

Muzeum KL Plaszow od 1 stycznia 2021 r. odrębną instytucją kultury

Archiwalna fotografia obozu
Najważniejsze informacje
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) Siedziba: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków tel. 12 257-00-95, , 12 257 00 96, wew. 119 email: info@plaszow.org

KOMUNIKAT

Pracownia Muzeum –Miejsce Pamięci KL Plaszow, działająca od 2016 r. w Muzeum Krakowa w 2020 r. kończy swoją działalność w dotychczasowych strukturach. Jej pracownicy i dorobek badawczy staną się od 1 stycznia 2020 r. częścią nowej samorządowej instytucji kultury pn.: Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji).

Nowe muzeum będzie instytucją kultury Gminy Miejskiej Kraków, która będzie współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i zarządzana, na mocy umowy z Gminą Miejska Kraków, przez Muzeum Krakowa. Siedzibą Muzeum KL Plaszow będzie Fabryka Emalia Oskara Schindlera, przy ul. Lipowej 4 w Krakowie.

Głównym zadaniem Muzeum KL Plaszow w pierwszych latach jego istnienia będzie kontynuowanie działań badawczych, edukacyjnych i popularyzatorskich oraz realizacja inwestycji, dzięki której miejsce pamięci KL Plaszow zyska niezbędne zaplecze by kontynuować prowadzoną od lat działalność.

Muzeum Krakowa dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie lata wspierali Pracownię w działaniach na rzecz edukacji i upamiętniania miejsca pamięci KL Plaszow. Wierzymy, że Państwa wsparcie i pomoc towarzyszyć będą w jednakowym stopniu nowo powstającemu muzeum.
Archiwalna fotografia obozu
Najważniejsze informacje
Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942 – 1945) (w organizacji) Siedziba: Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków tel. 12 257-00-95, , 12 257 00 96, wew. 119 email: info@plaszow.org

Powiązane aktualności