Bilety onlineDeklaracja dostepnościEN
Strona korzysta z ciasteczek!

Obok nas

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich z Krakowa do udziału w akcji „Obok nas”. Organizowana ona jest w ramach tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo w oddziale Muzeum Krakowa „Ulica Pomorska”.

Prosimy o przesyłanie do nas zdjęć miejsc pamięci związanych z wydarzeniami lub osobami z czasu II wojny światowej w Krakowie. Akcja jest skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich, dla których pamięć o tragedii wojny jest bliska sercu. Zależy nam na pokazaniu upamiętnień, bądź miejsc zasługujących na upamiętnienie, znajdujących się jak najbliżej miejsca zamieszkania, szkoły czy instytucji z którą czujecie się związani. Chcielibyśmy głównie przypomnieć osoby i wydarzenia, które nie są powszechnie znane, a o których przetrwała pamięć jedynie w najbliższym gronie lub według uczestników akcji szczególne zasługują na wspomnienie.

Warunkiem wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu jest przesłanie zdjęcia na którym będzie się znajdować konkretny obiekt związany z historią okupacji niemieckiej w Krakowie oraz osoba lub grupa osób, która troszczy się o miejsce lub po prostu pamięta o nim. Chcielibyśmy usłyszeć również historię wspominanych ludzi i wydarzeń, a także dowiedzieć się dlaczego akurat to miejsce przykuło Waszą uwagę?

Nadesłane prace i krótkie opisy miejsc znajdą się na przygotowywanej przez nas wystawie plenerowej, która będzie prezentowana w ramach Dni Pamięci Ofiar Gestapo na placu Inwalidów w Krakowie. Fotografie oraz towarzyszące im historie będą za zgodą autorów udostępniane również na profilu Facebooka oddziałów Muzeum Krakowa. Uczestnicy akcji zostaną zaproszeni do udziału w uroczystym Apelu Pamięci w dniu 10 września tego roku, przed tablicą pamiątkową przy ulicy Pomorskiej 2, w ramach wspomnianych uroczystości Dni Pamięci.

Specyfikacja zdjęć

Nadesłane fotografie muszą być wykonane w formacie JPG lub tiff i być w rozdzielczości powyżej 3,5 MB, by można było je reprodukować na wystawie plenerowej.

Muszą zawierać opis w pliku formacie Word, w którym będą zawarte następujące informacje:

  1. Autor zdjęcia
  2. Nazwa miejsca
  3. Osoby występujące na zdjęciu
  4. Data wykonania fotografii
  5. Zdarzenie lub osoba, które chcemy upamiętnić
  6. Krótki opis wydarzenia lub osoby z którymi dane miejsce jest związane
  7. Dlaczego to miejsce zwróciło Waszą uwagę?  (pkt. 6 i 7 - razem maks. 200 wyrazów)

Zgłoszenia

Zgłoszenie oprócz przesłanych fotografii i ich opisu musi ponadto zawierać zeskanowane lub sfotografowane następujące wypełnione dokumenty (znajdujące się w załącznikach regulaminu):
  • Formularz zgłoszenia
  • Właściwe oświadczenia Rodo (dla uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich)

Prace należy przesyłać do 30 czerwca 2021 r. na  adres: dnipamieci@muzeumkrakowa.pl

Regulamin

Powiązane oddziały