Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Proces recenzji

Informacje na temat procesu recenzji.

Czasopismo to wykorzystuje model double-blind peer review. Oznacza to, że tożsamość recenzentów i autorów jest ukrywana. Autor otrzymuje recenzje z prośbą o ustosunkowanie się do uwag recenzentów, wniesienie poprawek lub dokonanie proponowanych skrótów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek stylistycznych i dokonywania skrótów, w tym w tytułach artykułów. Przed przekazaniem do druku autor otrzymuje poprawiony tekst do akceptacji. Redakcja zastrzega sobie prawo zwracania autorom tekstów opracowanych bez uwzględnienia powyższych zasad z prośbą o ich uzupełnienie i przeredagowanie.