Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ONLINE

Zajęcia prowadzone są na platformie internetowej Zoom, od poniedziałku do piątku, między 9.00 a 16.00.

REZERWACJE

Rezerwacje na zajęcia edukacyjne online przyjmowane są najpóźniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć, w zależności od dostępności wolnych terminów.

Zamówienia należy składać mailowo na adres: zdalnelekcje@muzeumkrakowa.pl 

OPŁATY

Zajęcia edukacyjne online: 100 zł od grupy + 2 zł od osoby

Płatność za zajęcia edukacyjne online następuje na podstawie faktury w formie elektronicznej wystawionej przez Muzeum po przeprowadzeniu zajęć. Płatności należy dokonać w terminie siedmiu dni od daty otrzymania faktury.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Maksymalna liczba uczestników zajęć edukacyjnych online wynosi 30 osób.

Czas trwania zajęć, podany przy każdym z tematów, ma charakter orientacyjny.

Obecność nauczyciela (opiekuna grupy) podczas zajęć jest obowiązkowa.

W przypadku rezygnacji z zajęć edukacyjnych prosimy o niezwłoczną informację.

W wyjątkowych przypadkach Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, po uprzednim powiadomieniu zamawiającego.

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki!