Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Konkurs filmowy „Kraków 44 – Warszawa 44”

W ramach tegorocznych Dni Pamięci Ofiar Gestapo zapraszamy do udziału w konkursie filmowym „Kraków 44 – Warszawa 44” . Konkurs jest konkursem zespołowym adresowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego. W ramach projektu grupy młodzieży szkolnej z Krakowa, będą uczestniczyć w szeregu warsztatów, wykładów z zakresu historii okupacji niemieckiej Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem losu ofiar niemieckiego terroru, poznaniem miejsc straceń, egzekucji, aresztów, siedzib niemieckich formacji policyjnych w Krakowie. Po przeprowadzeniu zajęć: wykładów, wizyt studyjnych w oddziałach Trasy Pamięci Muzeum Krakowa, grupy rozpoczną cykl związany z warsztatami filmowymi. W warsztatach weźmie udział 6 grup wybranych w naborze otwartym.  Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy będą posiadać kompetencje pozwalające na tworzenie rzetelnych filmów dokumentalnych opartych na wydarzeniach związanych z II wojną światową w kontekście lokalnym. Projekt zakończy przygotowanie przez każdy z zespołów uczestniczących w projekcie krótkiego filmu dokumentalnego na zadany temat z zakresu historii Krakowa w czasie II wojny światowej. Sześć filmów przygotowywanych w wyniku konkurs zostanie poddanych ocenie jury. Spośród nich zostaną wybrane trzy najlepsze filmy. Nie będzie wymagane, aby utwór wizualne wykonane przez uczniów miały jakość profesjonalną. Kryteria oceny to pomysłowość realizacji, sposób podejścia do tematu i czytelność przekazu.

Członkowie trzech najlepszych zespołów wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy. W czasie wyjazdu, trzy zespoły: będą uczestniczyć m. in. w Dniach Pamięci Pawiaka (początek października 2024) odwiedzą Muzeum Więzienia Pawiak, Muzeum Walki i Męczeństwa w Warszawie al. Szucha 25. Spotkają się z młodzieżą ze szkół warszawskich współpracujących z Muzeum Więzienia Pawiak. Młodzież będzie uczestniczyć w specjalnie przygotowanych warsztatach przeprowadzonych metodą dramy. Projekt będzie pilotażowym programem, którego celem będzie poznawanie trudnej historii II wojny światowej przez wymianę młodzieży w ramach programu edukacyjnego.

W Konkursie może wziąć udział maksymalnie sześć Zespołów liczących od 3 do 6 uczestników.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są drogą mailową na adres mailowy Muzeum Krakowa: pomorska@muzeumkrakowa.pl  lub w osobiście w Oddziale Ulica Pomorska w godzinach pracy oddziału, w terminie do 28 maja 2024

Harmonogram warsztatów filmowych :
8 czerwca, godz. 9.00 – 17.00, Fabryka Schindlera (ul. Lipowa 4) -  8 h 
- wprowadzenie o projekcie, jaki jest jego cel i misja, zapoznanie z tematem filmu  
- wyjaśnienie kto jest kim i co robi w ekipie filmowej, przypisanie ról w zespołach 
- szkolenie dla wszystkich uczestników warsztatów na wystawie stałej "Kraków -czas okupacji 1939 -1945" w oddziale  Muzeum Krakowa Fabryka Emalia Oskara Schindlera.

15 czerwca, godz. 9.00 – 17.00, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35) - 8 h 
- scenariusz a rzeczywistość  jak napisać scenariusz który damy radę zrealizować 
- zdjęcia - ekipa, co będzie potrzebne, jak robić zdjęcia do filmu 
- na planie - o czym pomyśleć, jak bezpiecznie i skutecznie zrealizować zdjęcia w terenie 
- podstawy castingu 

16 czerwca, godz. 9.00 – 17.00, Pałac Krzysztofory (Rynek Główny 35) - 8 h 
- postprodukcja - montaż, kolor korekcja, efekty specjalne - wykład 
- wykład o licencjach i dostępności w filmie 
- panel dyskusyjny 

29 czerwca/ 30 czerwca – konsultacje online – 12 h
- przedstawienie scenariusza i harmonogram realizacji – każda z 6 grup umawia się indywidualnie z prowadzącym na konsultację online 

Dodatkowo (terminy zostaną ustalone):
b) szkolenie - oprowadzanie po Ulicy Pomorskiej – wspólne dla wszystkich grup - 2 h
c) szkolenie - oprowadzanie po Apteki pod Orłem – wspólne dla wszystkich grup - 2 h
d) szkolenie - spacery tematyczne prowadzone osobno dla każdej z 6 grup (po 2h - 12h)

 8 lipca - 21 lipca – konsultacje online
- konsultacje online dot. technicznej strony filmu - umawiamy się z każdą z ekip online na konsultacje 
- konsultacje merytoryczne z opiekunem projektu - każda z ekip może przyjść na dyżur po wcześniejszym umówieniu się

Prace konkursowe należy przekazać drogą elektroniczną na adres: pomorska@muzeumkrakowa.pl , do dnia 1 sierpnia 2024 r

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 sierpnia 2024 r.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”


Regulamin Konkursu oraz załączniki do pobrania poniżej.

Regulaminy i załączniki

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Powiązane oddziały