Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Strona korzysta z ciasteczek!

Przez Twierdzę na Kopiec

Archiwalna fotografia kopca
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
120 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.
Zajęcia edukacyjne realizowane przez Dział Fotografii Krakowskiej prosimy zamawiać mailowo: fotozbiory@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie 12 422 68 64 (wew. 17, 14).

Zapraszamy na nasze muzealne lekcje!

Podczas spaceru, który rozpoczyna się w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego, a kończy się u stóp Kopca Kościuszki, usłyszymy nie tylko o łowcach mamutów, ale także o pewnym malarzu portretującym zwierzynieckie dzieciaki....

Uwaga: zajęcia przeprowadzane są w okresie wiosenno-letnim.

Podczas spaceru, który rozpoczyna się w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego, a kończy się u stóp Kopca Kościuszki, dzieci poznają najstarsze dzieje Zwierzyńca oraz związane z tym terenem legendy. Wspinając się na szczyt wzgórza Sikornik, na którym wznosi się Kopiec, poznają również historię i znaczenie tego miejsca, które w połowie XIX w. otoczono pierścieniem wojskowych fortyfikacji. Zdobytą wiedzę utrwalają poprzez wykonywanie wspólnych zadań oraz gier zręcznościowych.

Podstawa programowa (edukacja wczesnoszkolna)

Edukacja wczesnoszkolna (kl. I–III): edukacja polonistyczna (I.1, I.4); edukacja społeczna (III.1.1, III.1.7, III.2.1); edukacja przyrodnicza (IV.1.1, IV.1.2, IV.3.1); edukacja plastyczna (V.3.1); edukacja techniczna (VI.1, VI.2, VI.3); etyka (XIII.1, XIII.2)

Podstawa programowa (klasy IV-VIII)

Plastyka (kl. IV–VIII): II.6, III.1; Historia (kl. IV): I.2, II.3, III.3, III.4, IV.8; Wiedza o społeczeństwie (kl. IV–VIII): VI.5; Przyroda (kl. IV–VIII): VII.4, VII.6, VII.9
Archiwalna fotografia kopca
Najważniejsze informacje:
typ zajęć:
stacjonarne
czas trwania:
120 minut
Ceny biletów na wystawę
Lekcje muzealne i spacery miejskie plus 4 zł od osoby100.00 zł
Warsztaty edukacyjne plus 5 zł od osoby100.00 zł
Zajęcia edukacyjne w oddziale Rynek Podziemny plus koszt biletów wstępu (12 zł), które uprawniają również do samodzielnego zwiedzania wystawy100.00 zł
Wycieczki objazdowe* oraz spacer edukacyjny Nowa Huta i jej schrony realizowany w oddziałach Muzeum Nowej Huty i Podziemna Nowa Huta *cena nie zawiera kosztów transportu, który Zamawiający organizuje we własnym zakresie150.00 zł
Bezpłatny wstęp przysługuje jednemu opiekunowi na 10 uczestników.
Rezerwacje i terminy
Rezerwacje na zajęcia edukacyjne przyjmowane są najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem wizyty w muzeum, w zależności od dostępności wolnych terminów.
Zamówienia należy składać telefonicznie lub mailowo w oddziale organizującym zajęcia. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdują się w zakładce „Oddziały”.
Zajęcia edukacyjne realizowane przez Dział Fotografii Krakowskiej prosimy zamawiać mailowo: fotozbiory@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie 12 422 68 64 (wew. 17, 14).

Regulamin lekcji muzealnych

Regulamin zajęć w Domu Zwierzynieckim

Powiązane oddziały