Bilety onlineMuzeum dostępneDofinansowano ze środków Unii Europejskiej
Informacje dotyczące pracy Muzeum w dniu 29 maja (środa) oraz 30 maja (Boże Ciało) Link
Strona korzysta z ciasteczek!

Procedura wydawnicza

Prosimy o zapoznanie się z procedurą wydawniczą, obowiązującą w Muzeum Krakowa.

  1. Autor przedkłada swoją książkę/artykuł  Wydawnictwu Muzeum Krakowa w formie pliku zapisanego w formacie doc, docx, rtf.
  2. Proponowana książka/artykuł jest wstępnie weryfikowana przez Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego Muzeum Krakowa, który decyduje, czy spełnia ona podstawowe wymogi merytoryczno-formalne (tematyka zgodna z profilem Wydawnictwa Muzeum Krakowa, dotychczasowy dorobek naukowy Autora, proponowana/ deklarowana przez Autora współpraca w kwestii pozyskiwania środków na publikację książki/artykułu), przez Kuratora Naukowego Muzeum Krakowa (tematyka zgodna z profilem Wydawnictwa Muzeum Krakowa, dotychczasowy dorobek naukowy Autora, proponowana/ deklarowana przez Autora współpraca w kwestii pozyskiwania środków na publikację książki/artykułu) oraz przez redakcję Wydawnictwa Muzeum Krakowa (poprawność językowa tekstu, poprawność formalna kształtu tekstu, oryginalność tekstu sprawdzona przy pomocy programu antyplagiatowego).
  3. Książka/artykuł przedstawiana jest członkom Kolegium Wydawniczego Muzeum Krakowa, którzy wskazują niezależnych recenzentów o odpowiednich kwalifikacjach do sporządzenia recenzji.
  4. Anonimowi dla autora książki/artykułu recenzenci oceniają jakość jego tekstu i sporządzają jego pisemną ocenę, wskazując następne etapy prac nad książką: tekst zaakceptowany bez poprawek/ tekst wymaga drobnych poprawek/ tekst wymaga znacznych poprawek/ tekst odrzucony – nierekomendowany do publikacji.
  5. Tekst z oceną i uwagami recenzentów przekazany zostaje Autorowi, który dokonuje koniecznych poprawek. Tekst poprawiony Autor przekazuje Wydawnictwu Muzeum Krakowa.
  6. Kolegium Wydawnicze Muzeum Krakowa decyduje ostatecznie o wpisaniu książki/artykułu do planu wydawniczego Muzeum Krakowa. Plan wydawniczy przyjęty przez Kolegium Wydawnicze wymaga akceptacji Dyrektora Muzeum Krakowa. Wydawnictwo Muzeum Krakowa opracowuje harmonogram prac związanych z publikacją książki/artykułu, wyznaczony zostaje redaktor prowadzący publikacji.
  7. Muzeum Krakowa podpisuje z Autorem umowę na publikację jego książki/artykułu po zaakceptowaniu przez Autora ustaleń z punktu 6.
  8. Wydawnictwo Muzeum Krakowa przygotowuje książkę/artykuł do druku (redakcja, opracowanie graficzne publikacji, jedna korekta autorska tekstu publikacji) i drukuje ją w wytypowanej w wyniku procesów przetargowych drukarni.
  9. Autor książki/artykułu współpracuje z Wydawnictwem Muzeum Krakowa w działaniach mających na celu promocję jego książki/artykułu